Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Persondata

20 havne deltog da Danske Havnes Persondatanetværk afholdt første møde 2. november på Hindsgavl Slot.

persondata
Eva Fiil Nielsen fra Danske Havne og Maria Helbo Holck fra Kirk Larsen & Ascanius introducerer den nye persondataforordning for Danske Havnes nyopstartede Persondatanetværk

 

Temadagen skulle inspirere deltagerne til at komme i gang med arbejdet, med at skabe compliance i forhold til persondataforordningen. Persondataforordningen finder anvendelse for alle havne med virkning fra den 25. maj 2018.

På mødet gennemgik advokat med speciale i persondataret og ansættelsesret, Maria Helbo Holck fra Kirk Larsen & Ascanius, de overordnede rammer for forordningen og en række skabeloner, som det videre arbejde kan tage afsæt i.

 

Selvom vi måske var nogle stykker, som gik hjem med lidt åndenød over, hvad vi skal til at have gang i, så var det altså rigtigt godt formidlet og med en pragmatisk og praktisk tilgangsvinkel, fortæller direktør i Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen, der deltog i mødet.

 

Anbefalingen fra Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne er, at havnene starter med en kortlægning af personoplysninger og datastrømme.

 

Det er ikke for sent at gå i gang endnu, og selvom der ligger et stort stykke arbejde i at overholde forordningen, er der også noget at vinde ved at få styr på havnens it-sikkerhed. I persondatanetværket er målet at hjælpe havnene med at få skåret elefanten i skiver, så arbejdet med persondataforordningen bliver til at overskue, udtaler Eva Fiil Nielsen.

 

Danske Havne har i forbindelse med den nye persondataforordning udarbejdet en orientering, der gennemgår de vigtigste elementer af persondataforordningen set fra havnenes synsvinkel. Orienteringen er sendt ud til alle medlemmer, og kan rekvireres ved henvendelse.

 

Persondatanetværket er både et netværk via mail og fysiske møder.

Det er stadig muligt at tilmelde sig persondatanetværket til Eva Fiil Nielsen, PA/Policy Advisor i Danske Havne på efn@danskehavne.dk eller tlf. 6171 0706.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen