Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens

 

Horsens Havn

Siden jeg tiltrådte som formand i eftersommeren 2016 har jeg fulgt med i udviklingen af erhvervshavnen med stor interesse.

2016 var det bedste år for havnen, hvad vareomsætning angår, og den stigende godsmængde gør, at stort set alle havnens afsnit er anvendt. Der er fyldt op, og af og til må gods flyttes for at få det hele til at gå op. Med salget af nordhavnen er der kun sydkajen og denne kajs bagland, der kan anvendes – og det er fyldt op, bortset fra området yderst ude på kajen, som endnu et stykke tid skal henlægge som sætningsområde.

Det giver anledning til, at både bestyrelse og direktion allerede nu må tænke på, hvordan erhvervshavnen kan udvikle sig i fremtiden – og den udvikling, der primært er i tankerne, er en arealudvidelse.

I henhold til Havneloven kan erhvervshavnen etablere sig uden for havneområdet, f.eks. ved motorvejen. Men umiddelbart forestiller jeg mig en traditionel løsning med opfyldning/indspuling af mere areal på territoriet ud mod fjorden. Dette skal så ske i samarbejde med Horsens Kommune, der pt. arbejder på højvandssikring af by og bagland.

Samtidig skal der tages højde for en forhåbentlig snarlig ny vejforbindelse (fra motorvejsafkørsel syd via Bjerrevej og Bollervej og videre til havnen).

Hvis alt dette kommer til at spille sammen og bliver udført i de kommende år, vil Horsens Havn fremadrettet være en særdeles aktiv spiller i Horsens, til gavn for byen i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed.

Ved spørgsmål, kontakt Horsens Havn på horsens.havn@horsens.dk eller på 7562 1014

Se flere nyheder fra Danske Havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen