Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Frederikshavn Havn
Logo Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Glæden og væksten på Frederikshavn Havn er stor. EU har igen valgt at støtte et projekt fra Frederikshavn Havn med et betydeligt millionbeløb fra EU’s CEF Transeuropæiske Transportnet (TEN-T) midler. Det er samtidigt det eneste godkendte danske havneprojekt, der har opnået støtte i år.

Frederikshavn Havn

EU investerer i alt 50 mio. kr.
Frederikshavn Havn påbegyndte i 2014 første del af projektet (Nordic Maritime Hub), der var ansøgt og koordineret i samarbejde med den Aalborg-baserede rådgivningsvirksomhed NTU International A/S. Her blev et projekt på lidt over 100 mio. kr. støttet med 22 mio. kr.

På baggrund af de gode projektresultater og det stærke ønske om opbygningen af en transportkorridor på tværs af Kattegat, blev det besluttet, at NTU International igen skulle udarbejde og indsende en projektansøgning med Gøteborg Havn og Stena Line som medansøgere.

Til denne indkaldelse blev der ansøgt om et 2-årigt projekt (Nordic Maritime Link) til 94 mio. kr., hvor EU finansierer 28 mio. kr. EU medfinansierer dermed en opgradering af infrastrukturen i og omkring begge havne. Kapaciteten i de to havne vil blive væsentlig forbedret og udbygget, hvormed de stigende passager- og godsmængder gennem forbindelsen kan imødekommes optimalt og med større fleksibilitet. Samtidig vil forbindelsen mellem Frederikshavn og Gøteborg blive mere miljørigtig og effektiv, hvilket vil opnås ved at installere hybride energiløsninger på færgerne samt en mere ideel havneplacering i Gøteborg.

Passer meget fint med havneudvidelsesprojektet
“Det er fantastisk, at EU nu giver os denne store cadeau, som denne gang handler om integrationen mellem havnene og Stena Line, så der kan komme en større og mere vejruafhængig frekvens. Det passer rigtig fint ind i havnens planer med havneudvidelsesprojektet, da dette således kommer til at ske i nøje samarbejde med EU,” udtaler Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør for Frederikshavn Havn.

“Jeg er meget glad for, at vi er sikret central indflydelse i Bruxelles med godkendelsen af projektet. Nordjylland har meget brug for anerkendelse gennem opnåelse af EU-midler og projekter – og for derved at have en stemme i EU’s planer og beslutninger – især på transportområdet. Det, at vi nu to gange i træk har sikret signifikante EU-midler til Frederikshavn Havn – og denne gang med Nordic Maritime Link korridoren til Gøteborg er jo fantastisk for Frederikshavns fremtidige udvikling. Frederikshavn-Gøteborg forbindelsen er således nu anerkendt af EU som et “Motorveje til Søs” link, hvilket giver Frederikshavn en helt unik placering som strategisk og logistisk knudepunkt for transportkorridoren, der går fra Tyskland op gennem Jylland via Frederikshavn til resten af Skandinavien, ” fortsætter Lars Bentzen, der er adm. direktør for NTU International A/S.
Projektet har forventet kick-off i slutningen af 2017 og en varighed på 2 år. Projektet er et af 152 godkendte CEF transportprojekter, der samlet modtager en EU-investering på 2,7 mia. EUR.

Yderligere information
Mikkel Seedorff Sørensen, adm. direktør, Frederikshavn Havn: 40 62 60 05 / ms@fhhavn.dk Lars Bentzen, direktør NTU: 99 30 00 00 / lb@ntu.eu

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen