Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

mdc

Maritime Development Centers nye initiativ, Port Forum, afholdte sit første arrangement i februar, omkring fremtidens havne. Konferencen kiggede nærmere på havnenes produktionsstruktur, miljøkrav og –ønsker til havnene i fremtiden. Repræsenteret blandt talerne var; By & Havn, Dansk Industri, Copenhagen Malmø Port, Økologisk Råd samt EU-Kommissionen.

Ved Fremtidens Havne blev der snakket om havnes bynære placering, noget som CMP og By & Havn mærker i København, hvor en ny bydel og en ny havn bliver udviklet i samspil med hinanden. EU-Kommissionen fortalte om EU’s planer om et fuldt udviklet TEN-T. Et projekt, hvor der årene 2010-2030 skal investeres 1.500 mia. EUR i Europas infrastruktur.

Fremtidens behov

Havnene skal følge med fremtidens behov. Således var meldingen fra både Jakob Svane, DI, og Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd. Der bliver i fremtiden et skarpere fokus på den grønne omstilling og strengere miljøkrav. Havnene skal derfor udfylde et behov, der bliver grønnere og mere miljørigtigt. Havnenes ydelser forbliver groft set de samme, men hvor det før var import af olie, er det nu import af biomasse. Hvor havnene før var et tungt industriområde skal havnene i langt højere grad være bynære og være en del lokalsamfundet som beboelsesområder og til rekreativ udnyttelse.

For fremtidens havne er overkapacitet en udfordring, som skal adresseres med en fornyet udnyttelse af havnene i sammenhæng med den grønne omstilling. Overkapacitet kan også adresseres ved at sænke den tilgængelige kapacitet og derved antallet af havne, som driver erhverv.

Meldingen på Fremtidens Havne er at, der til stadighed er og bliver behov for havne i Danmark. Havnenes rolle og aktiviteter ændres i højere grad i takt med der kommer større fokus på miljøtiltag som kontrol af svovludledning(SECA), LNG, ballastvand etc.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen