Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Grenaa Havn investerer løbende i faciliteter og udstyr, der skaber konkurrencemæssige fordele for bulkkunderne. Havnen oplever især en stor efterspørgsel på lagerkapacitet, hvorfor havnen har investeret i yderligere tre nye funktionelle bulkhaller og er klar til at opruste yderligere.

”Det er en fornøjelse, at vi har omdannet de seneste års indtjeninger til investeringer i vores kernesegmenter. Inden for bulkområdet har vi bl.a. investeret i sværvægteren Sennebogen 875 E samt en specialdesignet kæmpetragt, der begge sikrer en effektiv bulkhåndtering. På samme vis har vi også løbende oprustet vores lagerkapacitet med flere bulkhaller, hvoraf de tre nye blot er de seneste i rækken,” fortæller Grenaa Havns CEO, Henrik Carstensen.

De tre nye haller er beliggende på Nordhavnsvej 19. Med en central placering mellem kaj og omfartsvej, sikres et effektivt distributionsforløb af godset. Den første hal er klar til at blive taget i brug i starten af juli 2020.

Ajour med sikkerhedsteknologiske krav
”Hallerne etableres med overvågningsanlæg, der automatisk tilkalder brandvæsenet, hvis en brand opstår. Derudover forsynes hallerne med et overrislingsanlæg opdelt i fem sektioner. Her kan brandmanden tilkoble sin slange på bygningen udefra og sprøjte skum via overrislingsanlægget i den sektion, hvor branden opstår”, fortæller Theis Gisselbæk, CCO på Grenaa Havn.

Da hallerne er bygget på en trekantet grund, varierer de i længden fra 54,5 – 65,6 meter og har et areal på mellem 1.625 – 1.954 m2. Ellers er de helt ens i deres design.

Hallerne får en frihøjde på 13 meter, så de største lastbiler kan tippe inde i hallerne. Hallerne etableres med 4,6 meter trykfaste betonsider, så godset kan stakkes højere. Gulvene er støbt i beton, så de dermed egner sig til mange typer gods som salt og grovvarer, f.eks. korn, foderstoffer og træpiller.

Kundernes forretning og behov er det vigtigste
”Der er ikke nogen one-size-fits-all løsning, når ny lagerkapacitet skal etableres. I første fase af byggeprocessen er det vigtigste derfor at sparre med kunderne om deres forretning og behov. På den måde kan vi tilbyde de bedste faciliteter til vores kunder, hvor alle facetter er tænkt ind og taget højde for”, fortæller Theis Gisselbæk.

Udover de tre haller har Grenaa Havn fået byggetilladelse til at opføre yderligere to haller.

”Med byggetilladelsen kan vi handle hurtigt og være på forkant med efterspørgslen, når behovet for ekstra lagerkapacitet opstår,” afslutter Theis Gisselbæk.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen