Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Aarsresultat_2018_Grenaa_Havn

Regnskabsresultatet for 2017 er bedre end budgetteret, og de gode takter fortsætter her i 2018, fremgik det af den årlige generalforsamling i Grenaa Havn A/S.

Formand for Grenaa Havn A/S, Bent Hansen(th), kan i sit første år som formand fremlægge et tilfredsstillende regnskab. Også havnens administrerende direktør Henrik Carstensen kalder regnskabet tilfredsstillende, og et direkte resultat af havnens daglige drift. Foto: Grenaa Havn A/S

Det var en tilfreds Bent Hansen, der som formand for bestyrelsen i Grenaa Havn A/S mandag kunne aflægge beretning på havnens årlige generalforsamling i Grenaa.

I 2017 er effekten af havnens ambitiøse strategiplan blevet synlig i form af øget aktivitet i havnen. Og indtjeningen er fulgt med.

”Nu er det tydeligt for enhver, at havnens satsninger og de ganske store investeringer har været rigtige beslutninger. Grenaa Havn har i det forløbne år indfriet bestyrelsens og omverdenens forventninger og har leveret en række resultater, som direkte og indirekte udspringer af den strategi, vi har lagt for havnens udvikling”, sagde Bent Hansen i sin beretning. Han fortsatte:

”I dag kan vi rent bogstaveligt se væksten langs havnens kajer. Og vi kan se resultaterne i det regnskab, bestyrelsen i dag lægger frem. Et regnskab, som bestyrelsen betragter som meget tilfredsstillende”, sagde Bent Hansen.

Stigende godsomsætning

I 2017 blev havnens samlede godsomsætning på 1.450.000 tons – en stigning på 6 % i forhold til året før. I kroner blev omsætningen på 50,7 mio. kr. mod 52,7 mio. kr. i 2016.

Omsætningsnedgangen i kroner og øre skyldes, at havnen i 2017 frasolgte tankgårdene som et led i den nye strategiplan.

Årets resultat efter skat er til gengæld steget – fra 8,0 mio. kr. i 2016 til 8,5 mio. kr. i 2017. Det er 2,5 mio. kr. over det budgetterede.

For havnens administrerende direktør Henrik Carstensen er det især tilfredsstillende, at årets overskud er et direkte resultat af havnens daglige drift.

”Vi har opnået den ønskede stigning i havnens godstonnager men fik en forudset nedgang i omsætningen med salget af tankgårdene. Alligevel præsterer vi et resultat, der ligger væsentligt over budget”, siger Henrik Carstensen.

Han deler bestyrelsens glæde over, at de gode takter fortsætter ind i 2018. Fremgangen i omsætning og indtjening fortsætter over det budgetterede, og regnskabet for 1. kvartal 2018 er blandt de bedste i havnens historie.

Nye medlemmer af bestyrelsen

Som en følge af kommunalvalget i november 2017 skulle generalforsamlingen vælge nye bestyrelsesrepræsentanter blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Her blev Kasper Bjerregaard (V), Lars Pedersen (S) og Steen Jensen (DF) valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Bent Hansen som formand og Lars Pedersen som næstformand.

For mere information, kontakt adm. direktør i Grenaa Havn A/S, Henrik Cartsensen, på hec@grenaahavn.dk

Se flere nyheder om de danske havne her

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen