Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

DH-169

Danske Havne mener ikke, at striden mellem den kommunalt ejede havn i Odense og det private firma Blue Water Ocean bør bruges som løftestang til at skærpe reglerne for hvilke type opgaver, havne må udføre. Tværtimod.

DH-208

En kommende revision af havnelovgivningen bør føre til mere frihed for havnene, ikke mindre.

Sådan lyder budskabet fra direktør i brancheorganisationen Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, i kølvandet på den strid, der er brudt ud i Odense mellem den kommunalt ejede havn Lindø Port of Odense og det private firma Blue Water Shipping, der anklager havnen for “opgavetyveri”.

– Der er ingen tvivl om, at vi går efter, at havnene selvfølgelig skal have nogle flere udfoldelsesmuligheder, og det skal være på fair og lige konkurrencevilkår. Det er helt centralt for os, siger han.

Dermed er han uenig med det private firma Blue Water Shipping, hvor indehaver Kurt Skov kalder havnedirektør Carsten Aa for en “havnekonge” og efterlyser både sanktionsmuligheder over for havne, der bryder havneloven, og begrænsninger på de opgaver, havnene på udføre.
Strid om opgaver og penge
Stridens kerne i den igangværende konflikt mellem Blue Water Shipping og havnen i Odense er, hvem der har ret til at tjene penge på at levere en række ydelser, der udbydes på det tidligere Lindøværft, når skibe skal have flyttet, læsset og losset deres gods.

I marts gav Trafikstyrelsen Blue Water Shipping medhold i, at Odenses kommunale havn gennem tre år har konkurreret med private virksomheder på en måde, der er i strid med loven. Kort fortalt har havnen solgt nogle ydelser, som den ifølge havneloven ikke måtte tage sig af. Den skulle i stedet have overladt den slags til private firmaer som Blue Water Shipping.

Sagen kompliceres af, at Odense Havn sidste år blev omdannet fra en kommunal selvstyrehavn til et (stadig kommunalt ejet) aktieselskab. Da der gælder forskellige regler for de to måder at drive havn på, er nogle af de ydelser, havnen før leverede i strid med loven, pludselig blevet lovlige med den nye aktieselskabskonstruktion. De ydelser, den nye styreform for havnen ikke gjorde lovlige, er havnen ophørt med at sælge. Så loven brydes ikke længere.

Blue Water Shipping-indehaver Kurt Skovs anklage lyder, at havnen primært har lavet ændringen til aktieselskab for at omgå loven, så den derved kan blive ved med at “stjæle” opgaver fra det private firma Blue Water Shipping.

Bjørn B. Christensen ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag fra Odense, men siger dog:

– Påstanden om, at man i Odense har omdannet sig fra en kommunal selvstyrehavn til en A/S-havn for at omgå loven har intet på sig. For hele tanken i havnelovgivningen, som den blev lavet for over 15 år siden, var netop med tiden at få omdannet en række af de meget driftige havne til aktieselskaber. Og for Odenses vedkommende har det også været på vej i lang tid. Det er en helt naturlig udviklingsproces, som vi i øjeblikket ser er under vejs i en række af de større erhvervshavne. Vi vil derfor inden længe se en række havneomdannelser, der har til formål at geare sektoren til en mere robust udvikling, siger direktøren for de Danske Havne.

Gør som i lufthavnene
Bjørn B. Christensen henviser til, at en ny EU-forordning er på vej, som også vil påvirke lovgivningen på havneområdet. Og han håber på, at havnene med tiden kan få regler, der minder mere om lufthavnenes.

– I dag er havneloven defineret negativt. Det må du ikke, og det må du ikke. Det mener vi, man skal væk fra. For det er en negativ måde at drive erhvervsudvikling på, siger han og fortsætter:

– Den måde, man driver lufthavne på, er vendt helt på hovedet. Her har man sagt, at lufthavne dybest set må alt. De må bare ikke udnytte deres monopolstilling. Og det samme regelsæt tror jeg, man med fordel kunne anvende for havnene.

I sagen fra Odense mener Blue Water Shipping netop, at havnen er ved at skabe sig et monopol og konkurrerer på ulige vilkår med private virksomheder som deres. Hvordan sikrer man sig, at havnene ikke udnytter sin dominerende position til egen fordel i konkurrencen med private?

– Der skal være et klagesystem, hvor konkurrencemyndighederne tager sig af de forhold og sikrer, at konkurrencen foregår på fair og lige vilkår. Ligesom man kender det fra andre brancher, siger Bjørn B. Christiansen.

Blue Water Shipping har på baggrund af kendelsen fra Transportstyrelsen i marts varslet, at firmaet vil rejse et erstatningskrav overfor Lindø Port of Odense, som den kommunale havn i Odense hedder. Kravet vil lyde på mellem fem og 10 millioner kroner.

Læs hele artiklen på Fyens Stifstidende her

Ved spørgsmål, kontakt Bjørn B. Christiansen på bbc@danskehavne.dk eller på 25 37 03 64

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen