Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Medlemskort 2016

Danske Havne har opdateret ”Havne i tal”, så der nu figurerer opdaterede grafer og statistikker over en række gods- og passagertal samt fiskeristatistik.

Fra NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Statistik er der udarbejdet følgende oversigter og grafer:

Samlet godsmængde 2015:

Der kan bl.a. ses oversigter over samlede godsmængder for 2015, hvor de danske havne i 2015 håndterede 95 mio. tons gods. Det er en stigning på 3 pct. i forhold til året før og en fortsættelse af de senere års fremgang i havnenes aktiviteter. I forhold til varetyper er de største enkelte varetyper i transporten olieprodukter og færgegods. De udgjorde hver 22 mio. tons og dermed 23 pct. af alt gods.

Se mere her.

Skibsanløb 2015:

I 2015 anløb skibe de danske havne godt 21.000 gange (godt 482.000 gange hvis passagerskibe og færge inkluderes). Antallet af anløb faldt fire pct. sammenlignet med året før, men der var mere gods med de enkelte anløb.

Se mere her.

Passagerer på de danske havne 2015

I 2015 var passagertallet på nationale færgeruter uændret 9,5 mio. passagerer. I modsætning til dette er passagertallet på de internationale ruter steget 1 pct. til 22,2 mio. passagerer. Særligt ruterne til Norge og Tyskland havde fremgang.

Se mere her.

Fiskeri 2015

Der er landet 17 pct. flere fisk i 2015 end året før svarende til 1.104.890 tons fisk. Fiskens værdi er også forbedret med 18 pct. svarende til i alt 3,8 mia. kr.

Se mere her.

Og her.

Flere oversigter og grafer kan findes her.

Kilder: Danmarks Statistik og NaturErhvervstyrelsen.

 

Næste opdatering fra Danmarks Statistik for hele 2016 kommer ultimo maj 2017.
2. kvartalstal for godsomsætning på større havne kommer 20. september 2016.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen