Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

MSC ZOE Panama - Foto Ole Brikner

”Danmark skal have effektive og konkurrencedygtige havne. Jeg har en ambition om, at vi i Danmark bliver et foregangsland på havneområdet. For at opnå det, skal havnene have de rigtige rammer.”

Sådan indleder transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt sin invitation til havnedagen den 29. februar 2016 i Aarhus Havn. Formålet med havnedagen er at få en bred debat med branchen om, hvordan havneloven kan gøres bedre og opfylde målsætningen om effektive og konkurrencedygtige havne. Hvis der er indlysende elementer i loven, som alle deltagere kan blive enige om at justere, er ministeren villig til at se på det.

Danske Havne har siden efteråret 2014 arbejdet målrettet med forslag og eksempler som input til en ny og/eller forbedret havnelov. Som nævnt i ”Direktørens hjørne” i seneste nyhedsbrev har Danske Havne blandt andet foreslået følgende til debat:

  • Hvad skal der til for, at vi kan få mere kommunalt samarbejde på tværs af kommunegrænser – driftssamarbejde og mulighed for at drive andre havne, herunder sammenhængen til transportcentre/dry ports?
  • Hvordan sikrer vi fri konkurrence mellem operatører på havnene, herunder hvorledes det undgås, at ingen operatører ender med monopol på bestemte ydelser med fx højere priser til følge?
  • Hvordan sikrer vi, at havnene fortsat kan bidrage til lokal vækst og skabelse af arbejdspladser? Eksempelvis ved at havne må involvere sig i nye aktiviteter, som lokalt er nødvendige for fx virksomheder med tilknytning til havne, og som ingen private operatører ønsker at løfte eller vil løfte i tilstrækkelig omfang?
  • Hvordan kan vi optimere strukturen i havnesektoren, herunder overgang mellem de enkelte organisationsformer, og hvad skal der til for, at organisationsformerne lever op til de ønsker, der oprindeligt var ved vedtagelse af havneloven, fx flere a/s-havne?
  • Hvordan kan havnene spille ind i Regeringens udspil til ”Vækst og udvikling i hele Danmark” med forslag til liberalisering af planloven og strandbeskyttelseslinjen sammenholdt med fortolkning af ”havnerelateret virksomhed” i havneloven?
  • Hvordan sikres fornuftige lånemuligheder for alle erhvervshavne, uanset organisations- og ejerform?

Endelig er det værd at få kigget på administration af de forskellige organisationsformer i havneloven, herunder regnskabsklasser, bestyrelsessammensætning, funktionsperiode og honorar samt direktionsansættelse.

Vi glæder os til havnedagen, hvor repræsentanter fra alle danske erhvervshavne er inviteret til at give deres besyv med direkte over for ministeren. Både i en paneldebat og ved gruppearbejder i løbet af dagen.

For mere information. Kontakt Gitte Lillelund Bech, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

MSC ZOE Panama - Foto Ole Brikner
Billedet viser Aarhus Havn. Kilde: Fotograf Ole Brikner

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen