Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Den danske vision om, at Danmark skal være Europas maritime klynge betyder ifølge direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, at også danske havne skal være Europas bedste

Trods havnenes ministerielle hjemsted i Transportministeriet er båndene og samarbejdet med Søfartsstyrelsen styrket. Danske Havne glæder sig over, at Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth,  anerkender havnene som en vigtig del af Det Blå Danmark.

Europas bedste havne var temaet for Danske Havnes havnekonference 2014. Og første indspark var fra direktør Andreas Nordseth, der kom med det første input til, hvordan danske havne kan blive Europas bedste havne. Generelt er Danmark på vej. Men vi skal blive bedre til at markedsføre eksisterende styrker. Vækstplanerne er netop udarbejdet på de områder, hvor Danmark allerede står stærkt. Det Blå Danmark er internationalt en af Danmarks absolutte styrkepositioner.

Men bevidstheden om Danmarks styrkeposition skal altså opgraderes. ”Skal en maritim virksomhed til at lave forretning i den europæiske tidszone, skal den vælge Danmark. Det er visionen”, lød Andreas Nordseths ambition på Det Blå Danmarks vegne. Styrkes markedsføringen af Det Blå Danmark, styrkes væksten også. Og vækstpotentiale har havnene, fortsatte Andreas Nordseth: ”Havnene er og kan være cementen, der får virksomheder knyttet sammen i klynger. Klynger, der kan levere solid service og samlede løsninger, tiltrække nye virksomheder, styrke eksporten og bidrage til vækstpotentialet lokalt og nationalt.”

Det var derfor også med en opfordring til havnene, da Andreas Nordseth rundede af. Søfartsstyrelsen vil meget gerne indgå flere partnerskaber. Partnerskaber, der skal sikre markedsføring af Det Blå Danmark som en samlet og stærk klynge i Europa – som Europas bedste.

Danske Havne takker ja tak til invitationen.
Andreas Nordseth.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen