Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havnepakke 3 har som en yo-yo haft sine op- og nedture siden 2011. Men inden for de næste måneder sker der noget. 112 mio. kr. skal fordeles på veje og baner til havne af partierne bag det Grønne Transportforlig. Og det er godt givet ud for staten, for de 112 mio. kr. forventes at udløse ca. 200 mio. kr. i kommunale investeringer i de samme vej- og baneprojekter. Dertil kommer erfaringsmæssigt ca. 50 mio. kr. fra havnene til arbejder i tilknytning til de nye anlæg.

Havnepakke 3 ser ud til at skulle pakkes ud nu. Efter flere års fokus på elektrificering, kollektiv transport og cyklisme ser det ud til, at havne, veje og baner igen får ministerens og Transportudvalgets opmærksomhed. Penge til projekter i Havnepakke 3 er klar, efter at EU-kommissionen har tildelt 112 mio. kr. i støtte til Storstrømsbroen. Sagerne er ved at blive forberedt i Transportministeriet, og partierne bag det Grønne Transportforlig skal nu prioritere. Det sker i løbet af efteråret.

Transportordførerne har været meget klare i deres tilbagemeldinger til Danske Havne. Projekter med kommunal medfinansiering eller anden lokal medfinansiering foretrækkes. Det er også vigtigt, at projekterne har en god geografisk dækning. Endelig må projekterne også gerne være samfundsnyttige.

Både lokal medfinansiering og geografi er opfyldt med de fleste af projekterne i Havnepakke 3. Desuden har Danske Havne foretaget en vurdering af projekternes samfundsnytte. For de 112 mio. kr., som transportordførerne aftalte i 2012, forventes den kommunale medfinansiering udgøre ca. 200 mio. kr. Dertil kommer forventede yderligere investeringer på ca. 50 mio. kr. i tilknyttede projekter på havnene.

I en tid, hvor kommunerne sukker over de kommunale budgetter, er det opmuntrende, så hurtigt man har været klar til at bekræfte tilsagn om kommunal medfinansiering. Det vidner om projekternes relevans. Nu udestår besøgsrunden blandt folketingspolitikerne, der skal præsenteres for listen med projekter.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Havnepakke 3_forside.jpg

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen