Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Grenaa Havn

Rømø Havn og Esbjerg Havn fik den 12. januar 2016 besøg af direktør for brancheorganisationen Danske Havne Gitte Lillelund Bech og praktikant Jonatan Sandager Hansen. Formålet var at få et indblik i, hvordan det står til med vindmøllehavnene i det sydjyske.

Fra at have været Europas største fiskerihavn er Esbjerg Havn i dag ét af verdens vindmøllecentre. Dermed er Esbjerg Havn en havn, der har formået at omstille sig, når den eksisterende industri er svundet ind. Rømø Havn oplever i dag nogle af de samme udfordringer, som Esbjerg gjorde tidligere: en fiskeindustri, der svinder ind, og en vindmølleindustri, der skal sætte havnen på landkortet igen.

I forhold til Esbjerg Havn kan Rømø Havn betragtes som en miniput. Esbjerg Havn varetager alt inden for havvindmøller, hvor Rømø Havns primære fokus er på servicering af vindmøllerne. Rømø Havn har også været skarpe til at koble sig på de muligheder, som Esbjerg Havns succes med vindmøller har genereret.

Konkurrenterne lurer

Havvindmøller oplever en fortsat stor og stigende interesse fra politisk hold som en del af de europæiske landes strømforsyning. Derfor er der generelt en forventning om, at der fortsat opleves en positiv udvikling i vindmarkedet. Denne udvikling kan komme danske offshore havne til gode, men det kræver politisk bevågenhed.

Udenlandske havne er begyndt at ånde de danske havne i nakken. Tyskland har investeret 180 mio. EUR i Bremerhaven Havn, som skal konkurrere med Esbjerg Havn om ordrene på udskibning af havvindmøller. Verdens største havvindmøllepark på 2.400 MW ud for Storbritanniens kyst er uden dansk deltagelse, og det er et eksempel på den øgede opmærksomhed og konkurrence inden for havvindmøller.

Danske Havne mener derfor, at de danske politikere skal fokusere på at skabe de rette rammebetingelser for havnedrift for at beholde den ekspertise, der er bygget op i danske havne og Danmark over flere år. Det vil bidrage til at fastholde den danske førerposition trods den massive konkurrence, herunder de milliardinvesteringer som landene omkring Danmark investerer i havvindmøller.

Tak for to gode havnebesøg til Rømø Havn og Esbjerg Havn, der gav indblik i en stor og en lille vindmøllehavn.

Fakta:

  • Danmark har etableret havvindmøller siden 1991, hvor den første havvindmøllepark blev sat i drift.
  • I dag er der 517 havvindmøller, som tilsammen yder 1.271 MW.
  • Der er udsigt til etablering af yderligere 1.500 MW.
  • Heraf tegner Horns Rev III for 400 MW, som både Hvide Sande Havn og Esbjerg Havn har budt ind på at være havn for.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Grenaa Havn
Kilde: Grenaa Havn A/S

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen