Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

NaturErhvervstyrelsen har et par rettelser til sidste ansøgning om tilskud under EFF programmet 2007-2013

Danske Havne har en kort kommentar til høringsmaterialet. Dette er også gældende for det nye udviklingsprogram 2014-2020.

Tilbudsloven. Overslag på projektets værdi bør være tilstrækkeligt. Udbud vil finde sted, når havnen har modtaget godkendelse af projektet. Det kan virke uhensigtsmæssigt med indhentning af 2 tilbud i ansøgningsfasen, når der skal laves anlægsinvesteringer på over 300.000 kr. Der er en stor risiko for at projektet bliver låst, og at der derved ikke opnås den økonomisk og teknisk mest hensigtsmæssige løsning. Større projekter vil som regel kræve mere end 2 tilbud, og her kan det være svært at nå projektering og licitation etc. indenfor en måned. Det kunne være en forenkling, om tilbud kan udskydes, og der i stedet skal indsendes en tidsplan og evt. licitationsprotokol, når denne foreligger.

Danske Havnes kommentar fremgår af høringssvaret vedr. det danske program 2014-2020.

Høringssvaret kan læses her i sin fulde længde.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen