Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har sammen med Danske Havnevirksomheder afgivet et høringssvar til en revideret bekendtgørelse for VVM-vurdering på havneområdet.

Bekendtgørelsen implementerer det seneste VVM-direktiv og samler regler om miljøvurderinger på miljøområdet til én bekendtgørelse.

Danske Havne og Danske Havnevirksomheder anerkender bestræbelserne på at forenkle processen for vurdering af virkning på miljøet for erhvervshavne og Københavns Havn, således at reglerne om miljøvurdering på havneområdet fremover findes i en bekendtgørelse.

Yderligere ses det som en positiv udvikling at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bliver kontaktpunkt gennem hele ansøgningsprocessen og derfor er der forståelse for at denne bekendtgørelse afspejler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens sagsbehandling.

 

Læs høringsbrevet her

Læs Danske Havne og Danske Havnevirksomheders høringssvar her

Læs flere høringssvar fra Danske Havne her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen