Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Landstrøm er en teknologi i sin vorden og bør ikke være genstand for lovgivning

Nyt dansk lovforslag fra Skatteministeriet foreslår en lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (landstrøm), som er pålagt reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Skibenes forbrug af landstrøm giver miljømæssige fordele. Derfor bør forslaget også give bredere mulighed for fx ø-færger og mindre forsyningsskibe. Danske Havne finder det væsentligt at understrege, at landstrøm trods alt blot er en mulighed ud af mange alternativer til at omstille sektoren til mere bæredygtig søtransport.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs lovændringen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen