Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

En national strategi for turisme er efterspurgt men lovforslag kan styrkes med fokus på maritim turisme

Lovforslagets formål er at skabe en stærkere organisering og styring af den offentlige turismefremmeindsats.

Det skal ske gennem oprettelse af et nationalt turismeforum, som skal koordinere og styre den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Det nationale turismeforum skal udarbejde en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge den overordnede strategiske retning, herunder de centrale prioriteter og mål for dansk turisme.

Det nationale turismeforum får til opgave at koordinere den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi. Derudover skal forummet udarbejde og igangsætte analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme.

I tilknytning til det nationale turismeforum etableres et vejledende organ, Dansk Turismes Advisory Board, som består af organisationer og øvrige relevante ministerier. Udviklingsindsatsen samles under tre regionale udviklingsselskaber for turisme inden for hhv. kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen, samt storbyturismen.

Danske Havne anbefaler, at:

  1. Det nationale turismeforums strategi indarbejder konkrete handlinger i forhold til maritim turisme,
  2. krydstogtturisme dækkes ved repræsentation i Dansk Turismes Advisory Board ved at Danske Havne indstiller medlem,
  3. lystbådsturisme og kystturisme dækkes af regionernes udviklingsselskab Dansk Kyst- og Naturturisme,
  4. en sammenhængende og energieffektiv infrastruktur er et strategisk område for Det nationale turismeforum og at Dansk Turismes Advisory Board kan rådgive omkring forbedrede trafikale løsninger, flaskehalse og muligheder.

Læs Danske Havnes fulde høringssvar her

Læs lovforslaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen