Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

EU-strategi bør inddrage sedimenter, affaldsafgifter og havnes mulighed for at understøtte industri symbiose

Europa-Kommissionen forventes at lancere en pakke på cirkulær økonomi mod udgangen af 2015.

Pakken forventes at blive mere ambitiøs end den foregående, der mere var rettet mod en mere fornuftig udnyttelse og genanvendelse af ressourcer generelt.
Den nye pakkes formål er at skabe bedre vilkår for udviklingen af den cirkulære økonomi ved at adressere de nuværende barrierer og muliggøre udviklingen af nye markeder og business-modeller. Forud for lanceringen af pakken har Kommissionen lanceret en offentlig høring: Public Consultation on the Circular Economy.
Danske Havne har besvaret høringen med særlig fokus på mere fornuftige regler for sedimenthåndtering og afgifter på marin affald samt mulighed for at havne kan etablere virksomhed, der understøtter industrisymbiose, herunder deling af affalds- og energistrømme.
Kommissionens pakke forventes at indeholde en handleplan for den cirkulære økonomi, som vil identificere de vigtigste områder på tværs af værdikæden, herunder blandt andet: materialeproduktion og brug, produktdesign, distribution, offentlige indkøb, forbrug, mærkning og produktinformation, affaldshåndtering, udvikling af markedet for sekundære rå-stoffer, udvinding af sekundære råmaterialer, fødevarer, plastik og kritiske råstoffer.

For yderligere information om initiativet, se Kommissionens roadmap

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen