Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Lovforslag giver information til fiskerihavne, der ønsker at søge tilskud til udviklingsprojekter under EHFF 2014-2020

Lovforslaget har til formål at skabe grundlag for at yde støtte i Danmark med midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond til understøttelse af den danske gennemførelse af EU´s fiskeripolitik i perioden 2014-2020, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Danske Havne har ingen kommentarer til lovforslaget, som mest af alt er et redskab for de danske myndigheder.

Lovforslaget giver dog gode informationer til fiskerihavne, der ønsker at søge tilskud til udviklingsprojekter under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2014-2020:

  • Under investeringer i fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne er det muligt at støtte investeringer, der forbedrer infrastrukturen på disse steder med henblik på at øge kvaliteten af, kontrollen med og sporbarheden af de produkter, der landes, samt at forbedre energieffektiviteten, miljøbeskyttelse (herunder indsamling af marint affald) samt sikkerhed og arbejdsvilkår.
  • I forhold til oplagringsstøtte, er det muligt at støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med gældende regler. Investeringer i fx frysefaciliteter i fiskerihavne kan laves som et samarbejde med producentorganisation for at synliggøre et bredere formål og brugerværdi.
  • Det er desuden muligt at yde støtte til modernisering eller etablering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme den akvatiske fauna og flora, såsom kunstige stenrev og trævækst tæt på vandløb.
  • Indsatsen for flere arbejdspladser i de geografiske områder, der er særlig afhængig af akvakultur- og fiskeriindustrien (fiskeriområder), har fokuseret på at støtte op om iværksættere og at gøre områderne mere attraktive for bosætning, bl.a. ved at skabe flere kulturtilbud og bidrage til at skabe de nødvendige servicefaciliteter, fx i de små fiskerihavne.

Lovforslaget kan læses her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen