Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes lovgivningsforslag til EUs transportdagsorden

Transportministeriet vil i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet og den nye Europa-Kommission, der tiltræder i efteråret 2014, forsøge at spille nogle danske prioriteter ind på EUs transportdagsorden.

Danske Havne har i den anledning indsendt fem bud på prioriteter med fokus på konkrete lovgivningsinitiativer, som Danske Havne gerne så i den kommende Kommissions lovgivningsprogram.

De fem prioriteter er som følger:

  1. En udvidelse af det Indre Marked – søtransport uden barrierer
  2. Fortsat at søge områder for blå vækst
  3. En evaluering af regler for maritim sikring af havne og faciliteter
  4. Øremærkning af regionale infrastrukturmidler
  5. Retningslinjer for statsstøtte af havneLæs hele forslaget fra Danske Havne

Kilde: Europa.eu – Newsroom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen