Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ændringer i lodsloven vil forrykke konkurrencevilkårene

Søfartsstyrelsen har udarbejdet analyse af det danske lodsmarked og udkast til ændring af lodsloven. Danske Havne er skeptisk overfor forslaget, der kan føre til yderligere konkurrenceforvridning i forhold til andre transportformer, og sådan at nogle havne bliver ladt i stikken.

Danske Havne støtter formålet, at der skal ske effektiviseringer af lodsordningerne. Det er nødvendigt med effektiv, tilgængelig og billig lods. Forslaget Men når staten af hensyn til miljø- og sejladssikkerhed indfører lodspligt, må det også være helt åbenbart at ydelsen skal være tilgængelig på fornuftige vilkår.

Danske Havne mener, at lovforslaget

  • Fører til forringet service på langt de fleste havne. Forringelser i det tidsforbrug skibe må påregne i forbindelse med havneanløb og prisforhøjelser. Ud af Danmarks 85 offentlige og private havne får 75 af havnene forringet forsyningssikkerheden, hvilket giver langt dårligere service. Hertil kommer, at langt hovedparten af havne kan forvente højere priser. Når staten stiller krav om lodsning af hensyn til miljøet, må staten også sørger for, at lodsning er tilgængelig på fornuftige vilkår.
  • Giver øget adgang for staten til at fastsætte krav og pligter, mens staten i samme åndedrag frasiger sig en større del af forpligtelsen. Staten bør være garant for  forsyningssikkerheden.
  • Som en konsekvens af den adgang der gives til Danpilot for at optimere servicen og udføre andre skibsrelaterede serviceydelser, også bør give havnene de samme muligheder for at konkurrere på samme fornuftige vilkår, hvilket kræver ændringer i Havneloven.

Læs hele Danske Havne høringssvar her.
Se bilag til høringssvaret her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen