Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Henvendelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fra Danske Havne om midler til stormsikring og adgangsforhold i fiskerihavne under den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF).

Stormen Gorm den 29.-30. november 2015 har ligesom sin forgænger Bodil skabt ravage i flere havne, der i mange tilfælde er præget af store opgaver med oprydning, reparation af ødelagt infrastruktur og faciliteter samt planer om fremtidig sikring mod stormflod og oversvømmelse.

I begge storme har særligt Thorsminde, Hvide Sande og Thyborøn været ramt. Alle tre havne ligger i det geografiske område, som Stormrådet afgjorde den 1. december 2015 som dækkende for stormflod.

Behov for investering i adgangsforhold og stormsikring
Fiskeriet er et væsentligt job- og skattegrundlag i fiskerisamfund. Fiskeriindustrien er afhængig af moderne infrastruktur i havnene. Ikke bare som landingssted, men i høj grad også som rolige og sikre havnebassiner med overdækkede kajer, laste og losseudstyr, isværker, gode arbejdsmiljøforhold, køleanlæg og pakhuse.

Adgangen til fiskeriudviklingsmidler gennem den Europæiske Fiskeri Fond (EFF) har tidligere været med til at sikre investeringer i fiskerihavnes adgangsforhold. Denne type af investering er taget ud af det eksisterende udviklingsprogram for 2015-2017 under den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF).

Ansøgning til det nuværende udviklingsprogram for fiskerihavne og landingssteder under den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF) åbnede i forsommeren 2015. Den samlede pulje blev tilført ekstra nationale og EU-midler, så puljen er på i alt 36,5 mio. kr. for 2015-2017. Tilskud kan maksimalt udgøre 3,7 mio. kr. til et projekt.

Der er kun ansøgt for godt 20 mio. kr., hvilket betyder, at 16 mio. kr. står ubrugt, hvoraf 3,8 mio. kr. er EU-midler. En forklaring på de få ansøgninger skyldes havnenes fokus på større udviklingsprojekter end puljens snævre fokus på landingsforpligtelse og mindre facilitetsforbedringer tillader.

Åbning af ny pulje med restmidler til adgangsforhold og stormsikring
Her kommer stormflod ind i billedet. Særligt havnens adgangsforhold og rolige havnebassiner er nødvendigt for at kunne fastholde og tiltrække landinger og dermed råvarer til den lokale industri.

Danske Havne ønsker derfor, at ministeren vil tage initiativ til en ny pulje med restmidlerne fra fiskerihavnenes pulje møntet på tilskud til investering i adgangsforhold i havne. Tilsvarende kunne gælde for andre rest- eller tilbageløbsmidler under det nuværende program. Det er værd at bemærke, at havnene selv dækker 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekterne.

Til eksempel anslås en investering i højvandssikring i en mindre havn som Thorsminde at koste ca. 11 mio. kr. Det er en bekostelig affære, der udfordrer havnens økonomiske bæredygtighed. På den anden side, hvis havnen ikke investerer, så mister den også hjemstavnsfartøjer, da skibsejerne naturligvis ikke ønsker at løbe risikoen for flere skader pga. stormfloder. Midler fra EHFF vil fungere som en investeringssikring.

Investeringer i adgangsforhold er i udgangspunktet mere omfangsrige i både investering, projektering og administration. Derfor er det væsentligt, at der afsættes god tid til at sætte projekter i udbud. Danske Havne anbefaler, at en ny pulje offentliggøres og kommunikeres til fiskerihavnene minimum seks måneder før puljen åbner for ansøgninger.

Danske Havne bidrager gerne til en mere detaljeret drøftelse, og ser frem til ministerens svar.

For nærmere orientering kontakt Bjarne Løf Henriksen, Erhvervspolitisk konsulent for Danske Havne på mail blh@danskehavne.dk eller telefon +45 2116 4045

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen