Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne er som brancheorganisation registreret i EU’s åbenhedsregister. Det giver lettere adgang til møder i EU-institutionerne, adgang til ekspertgrupper, information om høringer og nye tiltag samt mulighed for EU-institutionerne at kontakte Danske Havne direkte ved behov. Danske Havne oplever dette som meget positivt.

Europa-Kommissionen undersøger effekten af det nuværende åbenhedsregister over organisationer og selvstændige, der engagerer sig i udformningen og gennemførelsen af EU’s politikker, og på registrets fremtidige udvikling i retning af en obligatorisk ordning, der skal omfatte EU-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen.

Formålet med høringen er at foreslå forbedringer af åbenhedsregistret, som er et redskab, der er indført af EU-Parlamentet og EU-Kommissionen for at kaste lys over lobbyvirksomhed, der har til formål at øve indflydelse på fastlæggelsen af EU’s politikker.
Denne offentlige høring har et dobbelt formål:

  1. at indsamle viden om, hvordan det nuværende åbenhedsregister fungerer, og
  2. at få input til udformningen af den fremtidige obligatoriske registerordning, som indgår i kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer.

Læs Danske Havnes besvarelse af høringen her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen