Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Lovforslag bør i højere grad dokumentere væsentlighed og konsekvenser

Forslaget har til hensyn at begrænse skadelige virkninger af international handel, herunder skibsfarts indvirkning på Europas biodiversitet og invasive dyrearter.

Danske Havne hæfter sig ved, at der forudses væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser uden at disse kan kvantificeres. Det er selvsagt vanskeligt at forholde sig til disse konsekvenser, og hvilke dele af erhvervslivet der bliver belastet, men som udgangspunkt også et tyndt beslutningsgrundlag.

Samtidig hæfter Danske Havne sig dog ved, at der skal indføres et offentligt overvågningssystem. Danske Havne er enig i, at det er en offentlig opgave ligesom også kontroldelen med at forholdsreglerne mod spredning af invasive arter skal være en offentlig opgave.

Læs rammenotat fra Miljøministeriet

Læs Kommissionens forslag

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen