Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nyttiggørelse af havbundsmaterialer er som i etableringen af Femern-forbindelsen generelt set et ønske og en væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre anlægsprojekter

Transportministeriet har sendt et lovforslag i høring.

Udkast: Forslag til lov om anlæg af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Oprensning og uddybning af sejlrender og ved havne udvidelser er almindelige opgaver i danske havne. Derfor er Danske Havne optaget af vilkårene for, hvordan materialet håndteres. Med de store mængder sediment, der skal håndteres ved anlægsarbejdet ved Femern Bælt, er det oplagt, at vilkårene for sedimenthåndteringen får betydning. Danske Havne har derfor primært haft fokus på §16 i høring af anlægsloven.

Sediment fra oprensning i havnebassiner og sejlrender er et komplekst lovgivningsområde. Sedimenter er ikke affald og kan, som det skitseres i Transportministeriets udkast til anlægslov for den faste Femern-forbindelse, anvendes langt mere ressourceeffektivt.

Læs Danske Havnes høringssvar her

Læs høringsmaterialet fra Transportministeriet her

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

blh-snabela-danskehavne.dk eller 3370 3441

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen