Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne har med interesse læst Europa-Kommissionens udkast til ændring af gruppefritagelsesforordningen med en fælles fortolkning af, hvornår statsstøtte i forbindelse med havne er undtaget fra de generelle statsstøtteregler.

Forslaget har interesse, fordi erhvervshavne er en vigtig brik i Danmarks samlede infrastruktur, samt at forslaget med den rette form og klarhed kan dæmme op for danske myndigheders overforsigtighed ved statsstøtte infrastrukturinvesteringer.

Danske Havne mener, at forlagets eksakte indhold bør undersøges nærmere for at sikre en fornuftig implementering og overensstemmelse med praksis:

  1. forslaget må ikke forhindre gældende og eventuelle fremtidige finansieringsordninger for udvikling af havneinfrastruktur i forhold til dansk praksis. Erhvervs- og Vækstministeriet bør til eksempel forholde sig til muligheden for kommunegaranti til de offentlige havne,
  2. der skal være overensstemmelse mellem forslagets definitioner og eksisterende EU-lovgivning, herunder særligt for havne og infrastrukturtyper,
  3. at generelle service interesser (SGEI) bør inkluderes i forslaget, at det defineres, hvad dette dækker over i forhold til danske erhvervshavne,
  4. vedligehold og uddybning er integrerede dele af havnes infrastruktur. Staten har visse oprensningsforpligtigelser i bl.a. gennemsejlingsfarvande. Det bør være lige så naturligt, at staten vedligeholder og udvider både de blå veje til søs som de grå til lands, da dette er i tråd med ligestilling af rammevilkår for alle transportformer,
  5. det er nødvendigt at investere i infrastruktur til alternativ brændstof og strengere krav til miljøvenlige transportløsninger. Derfor bør der være mulighed for at yde støtte til disse dele i det omfang, at det fører til innovation og nytænkning,
  6. at forslaget ikke åbner for meget mere statsstøtte og spekulation i underskudsgivende aktiviteter,
  7. at forslaget har den rette sammenhæng med eksisterende lovgivning og EU-strategi.

Læs Danske Høringssvar her

Læs Europa-Kommissionens forslag her

For nærmere information kontakt erhvervspolitisk konsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen