Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ny EHFF pulje har begrænsede midler og kan styrkes ved øget fokus på sektorens helhed

Danske Havne forholder sig overordnet set positivt overfor for retningen og tankegangen i udviklingsprogrammet, samt at det nye EHFF-program ligesom det tidligere EFF-program åbner for udviklingsprojekter i fiskerihavne og landingssteder.

Danske Havne har gennemgået udkastet til bekendtgørelse og vurderet udviklingsprogrammet i forhold til, om programmet har potentiale til et løft af den danske styrkeposition i fiskerisektoren, hvilket Danske Havne formoder er det danske programs overordnede formål.

Danske Havne vurderer, at der for alle tre politiske fokusområder vil være tale om fiskerihavnes investering i skibsservice, værdikædeoptimering og fartøjers adgangsforhold. Danske Havne mener, at der et generelt behov i det danske EHFF-program for at se på, hvad der tjener helheden bedst og i særdeleshed programmet for fiskerihavne og landingssteder. Uden en stærk værdikæde bliver det svært at fastholde en stærk markedsposition i den internationale konkurrence.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsmateriale fra NaturErhvervstyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen