Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet


Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til
bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Danske Havne
ser positivt på det serviceeftersyn som Søfartsstyrelsen gennemfører på
lodsningsområdet, men havde dog gerne set at den ventede ændring af Bekendtgørelse
om anvendelse af lods for så vidt angår skærpet lodspligt ved bugsering var sendt i
høring samtidig hermed, så det var muligt at forholde sig til begge ændringer på én gang
– særligt i forhold til den nye §15.
Derudover bemærker vi i forlængelse af de ændrede kategorier i bilag 3, at skema med
Kategoriinddeling af danske lodsningsområder fremover vil fremgå af Søfartsstyrelsens
hjemmeside. Da det ikke er muligt at sammenholde skemaet med de ændrede kategorier,
er det ikke muligt at give bemærkninger hertil. Såfremt de nye kategorier resulterer i
ændringer i forhold til lodsningsområderne, ser Danske Havne gerne at erhvervet høres.
På den baggrund har Danske Havne ikke yderligere bemærkninger på nuværende
tidspunkt til udkast til bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og
lodsfritagelsesbevis.

Med venlig hilsen,
Eva Fiil Nielsen
Erhvervspolitisk konsulent

Scroll til toppen