Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne anerkender kommunernes ønske om at bygge boliger tæt på attraktive arealer som f.eks. de danske erhvervshavne som kan være områder med lugtforurening.
Som udgangspunkt er det dog Danske Havnes vurdering, at det ikke er ideelt med boliger, kontorer og produktionsområder tæt på hinanden, da risikoen for miljøkonflikter bliver stor.,

Scroll til toppen