Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet om Kommissionens forslag til afgørelse om fastsættelse af kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand samt specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, samt ophævelse af afgørelse 2010/477/EU.
Høringen er en del af EU’s maritime planlægning (planlov for havet).
Danske Havne mener især, at der bør være fokus på grænseoverskridende regler, der tager højde for fair konkurrence i de maritime erhverv. Den nye ramme med kriterier og standarder bør være i samspil med eksisterende regler på miljøområdet. Sluttelig bør konsekvenser for erhvervet og havnes investeringer være tydelige og hænge sammen med EU’s fokus på regelforenkling samt den danske regerings fokus på økonomisk og vækstskabelse i de maritime erhverv.

Læs Danske Havnes høringssvar

Læs høringsmaterialet

For nærmere information kontakt chefkonsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen