Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Udviklingsprogram for danske landdistrikter bør også tilgodese havnes rolle som knudepunkt for udvikling

LAG-midler har tidligere været et godt og demokratisk værktøj til udviklingsprojekter i landingssteder og havne i landdistrikter.

Danske Havne har ingen kommentarer til indholdet i udkast til bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

Danske Havne har en kommentar til udviklingsprogrammets udformning, der også bør have mulighed for tilskud til udvikling af havne og omstilling i forhold til fx maritim turisme eller nye erhverv i nedlagte erhvervsområder i landdistriktshavne.

Danske Havne anbefaler, at udviklingsprogrammet EHFF 2014-2020 først og fremmest har fokus på havne, der er med til at udvikle, fastholde og sikre væsentlig konkurrenceevne for den danske fiskerisektor.

Men midler i EHFF bør – når finansiering for programmet forelægger – tilgå LAG programmet. Havne er knudepunkter for erhvervet i de danske landdistrikter. Havne er også vækstmotorer i landdistrikterne, hvorfor der bør sikres mulighed for tilskud.

Danske Havnes kommentar fremgår af høringssvaret vedr. det danske program 2014-2020.

Høringssvaret kan læses her i sin fulde længde.

Læs høringsmaterialet fra NaturErhvervstyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen