Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne støtter en langsigtet dansk strategi og planlægning for Danmarks havområder.

Det er en meget kompleks lovgivning, og det er formålstjenesteligt, at rammeforslaget binder de 14 eksisterende lovgivninger sammen for at udnytte og skabe en visionær dansk handleplan for aktiviteter på havet.

Målet må være en bæredygtig udvikling, hvor de sociale, miljømæssige, økonomiske og erhvervsmæssige interesser inddrages og støtter den udvikling, der i øvrigt ønskes for det danske samfund.

Samspillet mellem hav og land er havnes elementære formål og funktion. Både som skitseret i havneloven vedr. erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk, men i særdeleshed også i forhold til følgevirksomheder, serviceerhverv, turisme og beredskab.

Havne er derfor berørt af alle fem sektorer og interesser:

  1. Energisektoren til søs (olie, gas, offshore vind og nedlægning af energi-grids, renovering af rigge og installationer til offshore brug)
  2. Søtransporten (gods og passagerer)
  3. Fiskeri og akvakulturen
  4. Indvinding af råstoffer på havet (herunder håndtering af sediment)
  5. Bevarelse og beskyttelse og forbedring af miljøet (klima- og stormsikring af havne)

Læs Danske Havnes høringssvar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen