Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havne noterer, at der i regionalfondsprogrammet bliver lagt vægt på at styrke de generelle vækstvilkår, herunder Vækstplan for Det Blå Danmark. I forlængelse af dette ser Danske Havne gerne, at den maritime sektor eksplicit bliver nævnt i regionalfondsprogrammets prioriteringsakser.

Danske Havne har yderligere anbefalet, at der ikke bliver sat en begrænsning på antallet af klynger, der kan modtage støtte i de respektive vækstfora. Dette mener Danske Havne er en unødig begrænsning, hvor der risikeres, at mindre eller opstartsklynger bliver overset til fordel for mere etablerede klynger.

Læs Danske Havnes høringssvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen