Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt nye bekendtgørelser i høring om maritim sikring af havne og havnefaciliteter.
Danske Havne noterer, at der er tale om en mere transparent proces og dialog med styrelsen, herunder sagsbehandlingsgaranti.
Dog har Danske Havne en række generelle og konkrete kommentarer, der bør give øget tydelighed og forståelse af reglerne.
Læs Danske Høringssvar
Læs styrelsens høringsbrev med baggrund for høringen
Læs høringsmateriale om sikring af havne
Læs høringsmateriale om sikring af havnefaciliteter
Se Danske Havnes side om maritim sikring
For nærmere information kontakt chefkonsulent Bjarne Løf Henriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen