Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Nye regler tager højde for havnes modtagepligt og mulighed for nødvisering

Nye regler for visumfritagelse af søfolk gør det smidigere for søfarende at af- og påmønstre skibe i Danmark.

Danske Havne har sammen med de maritime organisationer arbejdet for smidigere regler for søfarende. Efter at Justitsministeriet har overtaget området er der endelig kommet smidigere regler, der tager højde for havnes modtagepligt samt en smidigere håndtering af søfolk.

Reglerne vil gøre det lettere for rederier og for søfarende at foretage besætningsskift i Danmark. Det er derfor også en regelforenkling, der gør det mere attraktivt at anløbe danske havne.

Læs Danske Havnes høringssvar her

Læs Justitsministeriets udkast til ny udlændingebekendgørelse her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen