Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ny vejledning skal gøre det lettere at skabe LNG projekter

Søfartsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over relevante overvejelser i forbindelse med ansøgning om bunkering af LNG i Danmark.

Oversigten bliver offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Formålet med oversigten er, at gøre det nemmere for både ansøger og kommune, når der i fremtiden skal gives tilladelse til bunkring af LNG.

Det er et meget godt udkast til vejledning ved håndtering af LNG operationer. Samlet set er Danske Havne ganske tilfreds med materialet og har kun få kommentarer:

  • I skemaet ”Kommunen”: Beredskabsstyrelsen er ikke myndighed i forbindelse med brand. Det er korrekt, at de skal stille de brandmæssige vilkår, men ansøgning m.m. skal stadig sendes til kommunen, og det er kommunens brandmyndighed, som udsteder tilladelsen. Endelig vil et gas anlæg blive omfattet af Tekniske forskrifter for gasser og dermed lovpligtigt brandsyn.
  • I skemaet ”Andre”: Havnene er ikke myndighed ved terrorsikring af havnene.  Kystdirektoratet er myndigheden der godkender sårbarhedsvurdering og sikringsplanen for havnen, mens rigspolitiet udformer sårbarhedsvurdering sammen med Rigspolitiet og ellers selv udformer sikringsplanen.

Danske Havne har sendt vejledningen til Kystdirektoratet, så de kan være med til at forbedre vejledningen.

Se udkastet til vejledning

Billede fra worldmaritimenews.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen