Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Heliport

Servicering af havvindmøller foregår i dag fra både vandet og fra luften. En landingsplads til helikoptere på havnen er derfor en central funktion på fremtidens servicehavn for havvindmølleparken “Thor”.

Det tager kun en halv times sejlads fra Thorsminde til den kommende havvindmøllepark “Thor”. Men nogle gange kræver arbejdet med at servicere projektet en hurtigere transportform, når møllerne skyder i vejret.

Derfor er Holstebro Kommune i gang med at planlægge en heliport på den sydlige del af havnen for at styrke Thorsminde Havns position som servicehavn for vindmøllebranchen.

Tid er penge
Med en afstand på 20 km til “Thor” har havnen i Thorsminde en naturlig fordel i kampen om at tiltrække vindmøllebranchens aktiviteter. Men kort afstand er langt fra nok, og kun ét af mange parametre, der kan skærpe interessen hos vindindustrien, mener både Thorsminde Havn og Holstebro Kommune.

”Når vi allerede nu går i gang med at planlægge en heliport på havnearealet, er det både for at signalere vilje til at levere de nødvendige rammer, men også fordi vi herefter hurtigt kan sætte gang i den konkrete etablering, hvis operatørerne vælger at placere nogle af deres aktiviteter på Thorsminde Havn,” siger borgmester H.C. Østerby.

De lokale havnes service, infrastruktur og udviklingsmuligheder er en væsentlig del af regnestykket, når de store operatører inden for havvindmølleparker byder ind på etableringen af “Thor”. Det handler blandt andet om havnebygninger og -drift, besejlingsforhold, udlæg af arealer til nye bygninger, forplejning, overnatning samt lokalområdets forsyningskæder og underleverandører.

Et skridt foran
En foreløbig undersøgelse har allerede vurderet, at en heliport på havnen er realistisk. Derfor går Holstebro Kommune, som havnen ligger i, i gang med en yderligere kvalificering.

”Når Energistyrelsens udbud er afsluttet næste år, kan vinderne næppe vente på, at vi får et nyt plangrundlag på plads. Og vi vil ikke bare henvise dem til en nærliggende flyveplads. Det her giver os et forspring,” siger H.C. Østerby.

Holstebro Kommune ser store gevinster ved “Thor” i form af vækst og arbejdspladser i kystkommunerne tæt på havvindmølleparken, der bliver Danmarks største.

Kommunens planafdeling er i gang med at skitsere forhold og konsekvenser ved forskellige indflyvningskorridorer og andre elementer, der påvirker omgivelserne. En heliport på Thorsminde Havn kræver både kommuneplantillæg, ny lokalplan og miljøgodkendelse. Planen er at sende forslag til kommuneplantillæg i høring inden årsskiftet.

Møllerne skal levere grøn strøm til minimum 800.000 husstande og bliver et væsentligt bidrag til den nationale grønne omstilling.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen