Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Horsens

Horsens Havn udgør en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Horsens Kommune, det viser en oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne.

Horsens

Horsens Havn har fået foretaget en oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 har haft over kaj og indkomstdannelsen. Analysen fra SDU og CRT tydeliggør havnens betydning for den lokale og regionale økonomi ud fra en række faktorer som beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu.

Analysen viser, at havnen direkte skaber 1601 arbejdspladser i og omkring Horsens samt giver skatteindtægter på 115 mio kr. Med oplandsanalysen bliver det meget tydeligt, hvor mange arbejdspladser havnen skaber i kommunen, og hvilken værdi Horsens Havn skaber i samfundet siger Claus Holm Christensen, Havnedirektør i Horsens Havn.

En af de afgørende faktorer for, at havnen også i fremtiden kan medvirke til udviklingen af Horsens vil være, at den rigtige infrastruktur er til rådighed. Dette gælder uanset om det er erstatningsarealer for de områder der i fremtiden overgår til byrum eller om det er en forbedring af vejforholdene til/fra havnen fortsætter havnedirektøren.

Direktøren for Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, siger, at oplandsanalysen for Horsens Havn er et godt grundlag for at vurdere havnens erhvervsmæssige betydning, ikke blot for kommunen, men også ud over kommunegrænsen.

Forsker i CRT, der har stået for analysen, Nino Javakhishvili-Larsen, fortsætter og siger, at oplandsanalyserne viser, at de danske havne har potentialer, der kan påvirke de lokale økonomier i Danmark positivt.

Oplandsanalysen af Horsens Havn viser, at havnen direkte og indirekte skaber en beskæftigelse, der svarer til 2.277 arbejdspladser. Omregnet, er 5,4 procent af kommunens beskæftigelse skabt af aktiviteterne i Horsens Havn.

Aktiviteterne på Horsens Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 1.481 mio. kroner. Det svarer til en andel på 6,5 procent af den samlede værditilvækst i Horsens Kommune.

Horsens Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 374 mio. kroner, det udgør 3,6 procent af det samlede skatteprovenu for Horsens Kommune.

Danske Havne, SDU og CRT har ønsket at tilvejebringe en model for oplandsanalyse, der sikrer en ensartet og troværdig vurdering af havnenes realøkonomiske effekter. Derfor giver modellen isoleret set udtryk for havnens aktiviteter over kaj. Dertil skal lægges de afledte virkninger for følgeindustrier og virkningerne af den almindelige indkomstdannelse.

Ved spørgsmål, kontakt:

Claus Holm Christensen, Havnedirektør på 2080 9973

Nino Javakhishvili-Larsen, forsker CRT, på njl@crt.dk eller på 3085 5186

Bjørn B. Christiansen, direktør Danske Havne, på bbc@danskehavne.dk eller på 2537 3064

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen