Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes indlæg i Altingets transportdebat

12-06-06 025.jpg
Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

TRANSPORTDEBATTEN: Det internationale udsyn skal suppleres med et mere lokalt forankret perspektiv i det kommende transportpolitiske folketingsår, skriver Tom Elmer Christensen, sekretariatschef i Danske Havne.

 

Vi mangler internationalt udsyn. Det var Danske Havnes anke i sidste debatindlæg i Altingets debatrunde om året, der gik i transportpolitikkens tegn.

Vi mangler de internationale briller, når det kommer til at forbinde sø, bane og vej. Timedriften på tog fik desværre ikke godstogene ud i Europa med.

Det er makroperspektivet.

Flere af debatdeltagerne – Rasmus Prehn (S) og Kim Christiansen (DF) – beretter positivt om togfonden, elektrificering af jernbanenettet, stor udvidelse af metroen og anlæg af letbaner og cykelstier etc. Det er alle gode og nødvendige projekter.

Men det er ikke projekter, der medtænker det internationale samspil og samhandel. Det er nationale projekter, der bliver fremhævet.

Det snævre
Og hvad med det mere snævre fokus? Hvad med de ‘mindre’ projekter som veje til havnene. Her har politikerne et hængeparti. Mange bække små tankegangen synes erstattet af en syndflods-tankegang.

Det er muligvis ikke sexet at tale om opgraderinger af eksempelvis Tranholmvej i Aalborg til fire spor. Det er ikke projekter i milliardklassen.

Men de fire spor til Tranholmvej til Aalborg Havn er hot. Danske erhvervshavne er centrale transport- og erhvervsknudepunkter.

Bedre infrastruktur til havnene – såsom fire spor af 38 mio. kr. fra staten (Aalborg Kommune har givet tilsagn om 38 mio. kr.) vil betyde øget konkurrencekraft og forretning for virksomhederne på havnen og dermed Danmark.

Bedre infrastruktur til og fra erhvervshavnene – her Aalborg Havn – vil betyde aflastning på et stærkt trafikeret vejnet.

Flere virksomheder
Den vil betyde betydeligt bedre adgang til havnen for de godt 100 virksomheder, der dagligt transporterer varer til og fra havnen.

Og den vil skabe plads til, at flere virksomheder kan lægge sig i nærheden af havnen eller direkte på havnen.

Søfartsstyrelsen har just været ude at dokumentere i “Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark”, at Det Blå Danmark beskæftiger 110.000 personer.

Med til de flotte tal hører, at en beskæftiget i Det Blå Danmark skaber næsten dobbelt så stor nationalindtægt som gennemsnittet.

Rapporten viser, at produktionen i Det Blå Danmark i 2009 havde en værdi på godt 260 mia. kr. Det svarer til godt 9 procent af den samlede produktion i Danmark.

Bedste investeringer
Der er ikke givet én eneste krone for meget til infrastruktur til de danske havnebyer, tværtimod. Lokal konkurrencekraft ligger i energieffektive transportløsninger.

Det internationale udsyn kan med fordel suppleres af et mere snævert lokalt udsyn. Hvor gavner det at lægge investeringerne?

Det er ikke alene de store projekter til flere milliarder kroner.

Men investeringer i vejprojekter, omfartsveje og tunneller giver afkast og øget konkurrencekraft. Det vil også styrke Danmarks internationale konkurrencedygtighed.

Det transportpolitiske “Året der gik i Folketinget” manglede det snævre fokus.

Danske Havne ser gerne det internationale udsyn suppleret med et mere lokalt forankret perspektiv i det kommende transportpolitiske folketingsår.

Se indlægget i Altinget her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen