Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

executive-mba-samlet-foto

Interview med Thomas Bendtsen, direktør i Rønne Havn A/S

thomas-b
Thomas Bendtsen, direktør i Rønne Havn A/S. Kilde Rønne Havn A/S

 

Hvorfor ville du gennemføre en Blå MBA?

Det var for at blive dygtigere og for at få løftet perspektivet. I særdeleshed i forhold til den strategiske tilrettelæggelse af udviklingen af Rønne Havn A/S. Og så var det et godt supplement til min HD fra tidligere. Alt det med at forsøge at blive dygtigere og skarpere hele tiden, det er jo også noget, hvor man som leder må gå forrest og vise flaget.

Hvad krævede det at tage en blå MBA?

Det tager sammenlagt to år, og jeg blev færdig i 2013. Man mødes med sit hold i moduler, der normalt varer en uge ad gangen, rundt omkring i hele verden. Holdene i sig selv er også internationale. På det hold, jeg gik på, var vi fx kun seks danskere ud af 40. Så jeg havde klassekammerater fra Chile, Kina, Vietnam og mange andre lande. Den største arbejdsbyrde ligger dog mellem klassetimerne. Det er her, man skal forberede sig, aflevere opgaver og bestå de mange moduler.

På hvilken måde kan du bruge den Blå MBA i hverdagen?

Meget af mit arbejde er et spørgsmål om at kigge i krystalkuglen. Og her er det en klar fordel, at jeg har fået en del værktøjer, der gør det mere tydeligt! Mere tydeligt i forhold til, hvordan, jeg skal lægge den strategiske slagplan, og på hvordan jeg får inddraget bestyrelsens og organisationens kompetencer i dette arbejde.Jeg bruger også mit nye internationale netværk, som stadig fungerer efter, at vi alle har afsluttet vores MBA. De undervisere, der er på MBA’en er også spitzenklasse, så jeg bruger dagligt de mange forskellige perspektiver og tilgange, som jeg har lært af dem.

Hvad fik du mest ud af?

Det er en forståelse for og en evne til at tage en saglig vurdering af selskabet – pin-pointe, hvad er afsættet og så accelerere udviklingen i selskabet mod den fremtid, som man forventer, vil komme. Jeg har fået en forståelse for, hvor vigtigt det er kontinuertligt at positionere organisationen mod fremtiden, og den store ledelsesmæssige indsats der skal til for at få sat gang i udviklingen. Derfor har vi i Rønne Havn A/S besluttet, at vi skal have endnu en leder til at tage den Blå MBA i 2017. Det handler om, at Rønne Havn skal have de rigtige ledere og medarbejdere med de rigtige kompetencer – det er det, der skaber resultater. Og en stor del af det at være direktør er jo at skabe resultater gennem andre menneskers kunnen.

Hvad har det betydet for dine medarbejdere, at du har taget en Blå MBA?

Jeg bruger MBA’s værktøjer sammen med min ledergruppe på den måde, at jeg bringer de tillærte metoder og tilgange i spil, så ideer og viden fra den enkelte kommer på bordet og drøftes. Dermed forsøger jeg at sikre, at beslutninger træffes på et så kvalificeret grundlag som muligt ved at få viden lagt frem på bordet. I Rønne Havn gælder det ikke om at få sin ide eller holdning besluttet, men om at træffe den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt -og det er også noget, jeg bruger og bringer videre i organisationen.

Når vi fx får en ny ide til, hvordan vi kan udvikle et forretningsområde, eller vi finder på et nyt forretningsområde, så har vi nu en tilgang, hvor vi arbejder med ideen hele vejen ned gennem tragten så at sige. Først vurderer vi, om det er en del af en trend, og hvad potentiale, der ligger i markedet, så ser vi på hvilke perspektiver, der ligger i det for os, og derefter på hvilke indsatser der skal til for at penetrere sådan et marked. Så nu står vi i endnu højere grad og spiller bold med hinanden foran vores white board og pin-pointer den rigtige strategi og tilgang.

Min MBA uddannelse har faktisk også medført meruddannelse af alle mine medarbejdere. Vi har i Rønne Havn tilrettelagt et bredt program for efteruddannelse af alle medarbejderne. Det har bl.a. betydet, at flere af medarbejderne har gennemført en mini-MBA. Og som sagt, at vi sender endnu en leder på den Blå MBA. Vi må jo erkende, at det nogle gange her på Bornholm er svært at tiltrække folk med de rette kompetencer, så vores tilgang er derfor, at vi uddanner dem, der gerne vil bo her på Bornholm. Det er en væsentlig del af vores strategi.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen