Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

I Danmark har havne over 10 år investeret godt 1 mia. kr. til forebyggelse af terrorhændelser i de maritime transporter af gods og passagerer. I USA tilbyder staten nu 700 mio. kr. til sikring af havne. Danske Havne advarer mod overinvestering.

USA’s sikkerhedsagentur FEMA har netop annonceret, at staten med en pulje på 700 mio. kr. vil støtte havneprojekter med en præventiv effekt på terrorhændelser. USA har et langt mere aggressivt fokus på terrorbekæmpelse end i EU og Danmark. Overinvestering kan betyde højere priser og kan påvirke konkurrencen imellem søtransport og landtransport.

I USA er der i højere grad politisk fokus på at sikre landet mod terrorhændelser. Pengene i den nye årlige pulje gives både til havne, terminaloperatører og lokale myndigheder, der har til hensigt at styrke sikkerhedsplanerne for havne og havneterminaler.

Midlerne ligger i det såkaldte Port Security Grant Program, der årligt uddeler tilskud til projekter som mere smidig forvaltning, havnens indsats og genopretning ved angreb fra bl.a. improviserede eksplosive anordninger, øget opmærksomhed på det maritime område, sikkerhedsuddannelse og øvelser samt etablering af protokoller med vejledning af havn og bruger for at opnå hurtig genopretning og modstandsdygtighed ved angreb.

Trafikstyrelsen har ansvaret for maritim sikring i Danmark. En arbejdsgruppe på tværs af Det Blå Danmark har foreslået transportministeren at bane vej for mere smidige regler inden for maritim sikring. Bl.a. anbefales en klagemulighed, en brugerevaluering af styrelsens administration, en ekstern cost-benefit analyse og faste fora for faglig dialog og evaluering. Alt sammen med fokus på sund fornuft.

Læs artiklen FEMA launches $100m Port Security Grant Program

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

ISPS Hegn Køge.jpg
Kilde: Køge Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen