Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Havne er forretninger og de udvikler sig hastigt. Havnebestyrelsernes strategiske ledelse af forretningen og deres dialog med direktionen er vigtig for udviklingen. Det gælder om at hente inspiration til samarbejde, værdiskabelse og forretningsudvikling

Havnenes bestyrelser har fået mange nye medlemmer. En del har sæde i kommunalbestyrelserne, men stadig flere hentes udefra. Det er især personer med erfaring i kommerciel drift af virksomhed, der er kommet til. Sådan var det allerede i de seks kommunale a/s havne, og sådan det også nu i de 28 selvstyrehavne.

I havnene har bestyrelsernes arbejde og ledelse udviklet sig uden de store konflikter i forhold til ejerne (kommunerne) og havnenes direktioner. Det er langt fra tilfældet i andre kommunale virksomheder. Men der er altid grund til at spørge, om vi i havnesektoren kan gøre det endnu bedre.

Danske Havne tror på, at inspiration til nye mødeformer, større inddragelse af medlemmernes kompetencer, jævnlige evalueringer af bestyrelsens ledelse og samarbejde mellem bestyrelse og direktion kan være en spændende nyskabelse i mødearbejdet. Traditionelt bestyrelsesarbejde har meget fokus på kontrol. Hvis noget at indsatsen kan overføres til værdiskabende ledelse og forretningsudvikling, vil det være et stærkt bidrag til den omfattende forretningsudvikling, som havne i dag arbejder med.

Danske Havne følger markedet for uddannelse og kurser for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere. Samarbejdet med Board Governance, Aalborg, fortsætter. Deres uddannelser har særlig vægt på værdiskabende ledelse og forretningsudvikling foruden viden om lov, ret og pligt. Uddannelserne afsluttes med en eksamen. I aftalen er en væsentlig rabat på uddannelse for bestyrelsesmedlemmer og for bestyrelsesledere. Om Board Governance og uddannelser i efteråret se her.

Måske en overvejelse værd i sommerferien, om man skal kaste sig ud i en uddannelse som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesleder. Begge uddannelser begynder hold i september 2014. Varighed er tre gange to dage, skriftlige opgaver og mundtlig eksamen.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne.

Board Governance logo.jpg
Kilde: Board Governance

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen