Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

20160606LHO5545

”Man kan ikke skabe værdi isoleret – det skal være i dialog med brugerne – hvis de ikke forstår værdien, er den ikke reel.” Det og meget mere har Louise Brøns Kringelum, Ph.d. ved Aalborg Universitets forsket i i forbindelse med sin Ph.d. om, hvordan havne bedst kan innovere deres forretningsmodeller.

 

Hvad handler din ph.d. om i lægmandsprog?

 

Den handler om, hvordan havne kan innovere deres forretningsmodeller.  Hvordan den værdi, havnen skaber som havn, kan gøres mere eksplicit. Når man ser både nationalt og globalt er det tydeligt, at havne skal håndtere flere roller end tidligere.

Havne er myndigheder, men de kan også have en kasket som operatør af logistik, som udlejer af arealer og land, de er i endnu højere grad end tidligere netværksskabere. Havnen skal nærmest være entreprenør, der faciliterer nye muligheder og skaber en iværksætterånd i deres havnenetværk.

 

I praksis har jeg undersøgt, hvilke roller havnen har og får, og hvordan havnen som enhed kan tilpasse sig disse. Det handler om, at havnen intra-organisatorisk skal tilpasse sig. Den tilpasning kan underbygges gennem samarbejder inter-organisatorisk.

 

Havnen skal i endnu højere grad afkode, hvor den reelt skaber værdi for brugere – men brugerne skal også inddrages for at afkode, hvor brugerne skaber værdi for havnen.

 

Det er en tovejs proces, der så kan munde ud i desto større værdiskabelse for alle parter.

Så havnen kan ikke isoleret set ændre på sin forretningsmodel uden, at brugerne også ændrer noget i deres set-up for, at det skal lykkes med at skabe større værdi. Når det så er sagt, er jeg med på, at det er lettere sagt end gjort.

 

Hvad er dit vigtigste fund i forhold til, at havnene kan forbedre deres business-case?

 

Det er lige præcis at anerkende, at havnen har forskellige roller og den kompleksitet, der ligger i det. Det handler om, at havnen skal styrke dens relationelle kapital – have fokus på øget tillid, respekt, interaktion, kommunikation. Det lyder basalt, hvilket men jeg kan se, at det nogle gange bliver glemt.

 

Hvordan bidrog Aalborg Havn A/S til din forskning?

 

Aalborg Havn A/S inviterede mig indenfor i maskinrummet. Jeg fik lov til at sidde hos dem og følge flere af deres projekter lige fra strategisk udvikling til valg af kraner osv. Jeg fik lov til at være en del af udviklingsprocesserne, så jeg fik en bedre forudsætning for at forstå, hvad havnen laver. Så det var en unik mulighed for at være en del af havnenes daglige drift og forstå den virkelighed, der gør, at nogle valg træffes som de gør, og forstå, hvorfor der er behov for forandring.

 

Hvad fik Aalborg Havn A/S ud af at have dig med ombord?

 

Aalborg Havn A/S tog jo en chance ved at tage mig så meget med ombord. Jeg har været med til alt fra kundemøder til strategisk udviklingsmøder. Det var naturligvis fluen på væggen under møderne. Men bagefter havde vi jo en god dialog om, hvorfor et samarbejdsmøde gik som det gik. Her kan jeg så måske med en mere teoretisk tilgang være med til at diskutere, hvorfor et projekt slog fejl, og være med til at identificere, hvordan det fremover bedre kan lykkes.

Ledelsesgruppen i Aalborg Havn A/S gav mig også en unik mulighed for at være med i deres møder. Der kunne jeg så også bidrage med sparring. Jeg har den teoretiske ballast, men i og med, jeg fik lov til at være med i maskinrummet, kunne min viden jo også bedre omsættes til mere praktisk sparring. Jeg er samtidig også med på, at det kan virke lidt overvældende at have en ph.d. siddende med, men det altså sagtens være brugbart her og nu.

 

Hvad var det mest overraskende i dit projekt?

Det mest overraskende var nok, at når man på havnen taler om at skulle ændre en forretningsmodel eller udvikle den, at det ikke kun handler om at udvikle en ny business case over for en kunde. Men det i højere grad handler om at ændre den kognitive forståelse. At havnen skal undersøge, hvordan kunden forstår havnen, sig selv og andre.

Du kan sige, at hvis kunden eller samfundet ikke forstår, hvad havnen skaber, så findes den værdi jo faktisk ikke.

Den værdi havnen skaber skal simpelthen vises for brugerne på en måde, så de bliver bevidste om den. Hvis havnens værdi forbliver skjult for brugerne, er det jo sin sag at tale om øget værdiskabelse. Ikke alt havnen laver er direkte profitskabende, men det betyder ikke, at det ikke er værdifuldt. Det havnen laver skal synliggøres bedre – simpelthen ved at forstå, hvordan kunden opfatter havnen og møde dem der.

 

Hvad er den mest lavt-hængende frugt for havnene at give sig i kast med?

At anerkende at havnen har flere roller og balancere de forskellige roller. Og samtidig anerkende at rollerne ikke kan værdisættes på samme måde. Havnen er ikke bare en havnemyndighed, den er flere roller. Det handler om at identificere dem, man er mest afhængige af som havn og sikre sig, at de brugere forstår, at vi anerkender dem og deres værdi. Tale om afhængighed uden at gøre sig sårbare – det er derfor selvfølgeligt, at den strategiske vinkel skal ind, så man ikke bliver unødigt sårbar. Man kan ikke skabe værdi isoleret – det skal være i dialog med brugerne – hvis de ikke forstår værdien, er den ikke reel.

Louise Brøns Kringelums ph.d. projekt, Transcending Organizational Boundaries, kan findes på Aalborg Universitets hjemmeside her.

Giver interviewet anledning til flere spørgsmål, kan Louise kontaktes på kringelum@business.aau.dk eller på 2382 3153.

Se flere nyheder fra Danske Havne her

 

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen