Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Interview med A2SEA’s CEO, Jens Frederik Hansen. Om danske havne, der er længere fremme end de engelske og tyske, om fordelen ved klynger omkring de danske havne, om rettidige investeringer i havnene, ikke at hvile på laurbærerne, og at vise Esbjerg Havn frem som salgsargument.

A2SEA er inde i en rivende udvikling. Hvad tilskriver du jeres succes, og hvad ser du som tendenser og udvikling på jeres marked?

Det er rigtigt, vi har været inde i en rivende udvikling, siden jeg startede i 2008, hvor vi jo lige havde fået investeret i SEA JACK og SEA WORKER – de to rigge, der har været vores backbones i virksomheden. Og siden har vi også fået nyt design på vores to installationsskibe – SEA INSTALLER og SEA CHALLENGER – SEA INSTALLER i slutningen af 2012 og SEA CHALLENGER i slutningen af 2014. De ændringer har virkelig løftet hele effektiviteten i vores arbejde.

Hvad der bringer os succes, er flersidet. Vi har været i branchen, siden den startede – så vi har erfaringen. Erfaringen med installationsprocesser og erfaringen med at akkommodere vores kunder i de krav og de rammer, som de sætter. Vi er gode til at inkorporere kunders ønsker.

Vi kommer med vores erfaring, når vi forhandler kontrakter. Det er med til, at vores kunder føler sig trygge. De ved, hvad vi kan, og hvad vi står for. At vi i fælleskab kommer med gode input, når vi taler os frem til løsninger på de behov, som kunderne har. Det er et af succeskriterierne, der spiller en stor rolle. Vores konkurrenter har også fået nye skibe – men vi har altså den type organisation, som vi har. Vi får talt os frem til en løsning, vi leverer til tiden og til den aftalte pris, når vi indgår kontrakter.

I forhold til tendenser er der de sidste tre år kommet en del nye skibe. Samtidig har en del af markedet også være lidt vigende i 2015 og 2016. Men det ser ud til, at det kommer efter det i 2017 – så nu er det mere en afventen på, at opturen kommer her i 2017 og 2018. Der er også kommet en bredere og bedre forståelse i branchen for, at man ikke bare kan enginere nye komponenter, men man er nødt til også at tage hensyn til, at vi og vores konkurrenter kan installere dem med vores udstyr.

Der er også et godt samarbejde i industrien og en forståelse for, hvad der kan og skal gøres, så vi kan sikre, at cost of energy går ned, så det bliver mere rentabelt. En rentabilitet, som er i politikernes, men også vores interesse.

Hvor er værdiskabelsen for dig som kunde på danske erhvervshavne?

Hvis vi så vender os mod de danske erhvervshavne og deres værdiskabelse, som vi sætter pris på – så kan man sige, at de danske erhvervshavne er begunstiget af, at de til tiden har lavet de store investeringer, der kræves for at kunne understøtte vores type virksomhed. Det gør sig ikke rigtig på samme måde gældende i England. Tyskland er bedre end England, men heller ikke på niveau med Danmark.

Det tjener de danske erhvervshavne til gunst, at det er rentabelt for os at benytte dem også med projekter i udlandet – og dermed den større sejlafstand.

Senest kan vi sige, at vi har arbejdet på et projekt på den engelske østkyst, hvor det stadig var mere rentabelt for os at sejle fra Esbjerg til destinationen, end at have base i en engelsk havn. Det har også noget at gøre med, at faciliteterne i Danmark er så gode. Det er nemt at benytte danske havne, priserne er konkurrencedygtige, og vi har alle dage haft gode underleverandører fra havnen og omkring. Vi behøver ikke flyve folk ud. Som hovedregel kan vi finde kyndige folk i nærheden. Vi får en god og fleksibel behandling, og økonomisk er det i orden i de danske havne, og det er vi tilfredse med. Det betyder så også, at når vi har skibe ledige, så ligger de typisk i danske havne.

A2SEA har en international kundekreds og driver forretning mange steder i verden. Hvor ser du forretningsmæssig og konkurrencemæssig styrke i de havne, I benytter jer af i udlandet, som danske havne med fordel kan adoptere?

Ja, styrken i de danske havne er, at der blev investeret i tide – primært op imod de danske offshore vindmølleparker. Der er Grenaa Havn A/S et godt eksempel. Men også Esbjerg Havn. Det er effektivt, så vi skiber komponenter derfra til England fremfor fra en engelsk havn. Vi håndterer mere og mere fra Danmark.

Men der er en dark horse. Der er større politisk bevågenhed i England og Tyskland og i det hele taget, hvilket gør, at vi skal benytte lokale havne mere og mere. Så det må vi jo tage højde for, selvom vi synes, at vi konkurrencemæssigt står stærkest, når vi arbejder ud fra Danmark.

Hvordan undgår vi så, at de danske havne ikke hviler på laurbærerne?

Man hviler på laurbærerne, hvis alle havne tror, de skal investere i den samme type industri. Nu har vi jo eksemplet med Hanstholm, der vil tage konkurrencen op med Esbjerg. Det kan man muligvis få støtte til, men spørgsmålet er, om det er Esbjerg, der skal konkurreres med eller udlandet. Presset udefra er stærkt. Jeg ser hellere, at der samarbejdes tættere internt i Danmark, at der konkurreres mindre havnene imellem, og at der snarere fokuseres på at styrke samarbejder, så de danske havne står stærkere mod udenlandske havne. Der kunne danske havne sætte ind.

Hvis der i højere grad kommer det politiske pres på, at vi skal benytte lokale havne og skabe lokale arbejdspladser, når vi sejler vindmøllekomponenter ud, så ville det være en fordel, at de danske havne har tænkt sig ind i processen. At havnene optimerer deres samarbejde internt og med de udenlandske havne, så dele af projekterne kan forblive i Danmark. Her ville et øget fokus på nicher i de forskellige danske havne være godt, så havnene kan supplere hinanden fremfor at investere i de samme ydelser.

Danske Havne arbejder for ens rammevilkår i EU-regi – og mindre overimplementering af EU-regler i dansk kontekst – har I i A2SEA oplevet unødige benspænd for A2SEA’s projekter?

En mere generel ting er, at jeg synes, at alle de ting, der kommer fra EU, der kan være nok så berettiget, har en tendens til at blive implementeret i Danmark næsten inden, det er blevet vedtaget i EU. Hvor de andre EU-lande ser muligheder i at vente lidt, som så fører til mere smidige løsninger. Der har Danmark sjældent en fordel i at være så hurtig. Når de andre så kommer med, kan det være ok, at vi har implementeret det allerede, men hvis det er implementeret i Danmark, og vi som virksomhed skal arbejde i et af de EU-lande, der ikke har implementeret forslaget endnu, så står vi ringere, fordi det næsten er en fordyrende øvelse at gå tilbage.

Så Danmark kunne med fordel følge en implementeringsmodel, der er mere ligestillet med resten af den konkurrerende omverden.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?

Den sidste havn, jeg har besøgt vores egne skibe i, er Esbjerg Havn. Det er dels fordi, de ofte lægger til der, og dels fordi jeg skulle vise nogle asiatiske kunder vores personale, og hvordan vi håndterer vores skibe.

Det bedste indtryk man får, er jo altid, når man står i en havn og ser ud over havet og kan se stort set hele Vadehavet. Her får man et godt indtryk af, hvad det er for nogle størrelser, vi arbejder med. Og så er vi jo stolte af den erfaring og det udstyr, vi har, og det er vi selvfølgelig glade for at kunne vise frem. Samtidig med, at vi er glade for at kunne vise havnen i Esbjerg frem. Uanset, hvor mange havne der kan være med, så er Esbjerg Havn i Nordeuropa virkelig et eksempel på, hvordan ting kan håndteres og blive et virkeligt hub for branchen.

Det gælder om at vise vores skibe frem, også hvordan man havnemæssigt har grebet det an. Havnen betyder noget i forhold til at vise, hvordan den kan understøtte vores industri – det er der ikke så mange andre steder i verden, man kan. Så vores kunder bliver jo imponerede, og de lærer noget af det.

Se A2SEA in action her.

Og A2SEAs fartøjer her.

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

A2SEA_Jens Frederik Hansen2.jpg
Billedet viser CEO, Jens Frederik Hansen, A2SEA

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen