Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Hvor skal den kommende regering sætte ind for at sikre fortsat vækst og beskæftigelse på de danske havne? Det har Danske Havne spurgt Aalborg Havn A/S’ adm.direktør Claus Holstein om. Claus Holstein efterspørger øget fokus på intelligent trafikstyring, overførsel af tung trafik til søvejen, bedre rammebe-tingelser i den kommende havnelov og en fire-sporing af Tranholm.

Claus Holstein, havnedirektør, Aalborg Havn A/S:

Mine ønsker

  • Mere forståelse for godstransportens betydning i trafikpolitikken og det store potentiale, der ligger i at optimere samspillet mellem persontransport (bil) og godstransporten (lastbil, tog og skib)
  • Mere fokus på intelligent trafikstyring og støtte til nye koncepter til at overføre tung trafik, fx vindmølletransporter til søen
  • Mere fokus på at skabe bedre rammer for havne, så de får incitamenter til at blive mere kommercielle (jf. havneloven og A/S)
  • Havnepakke med 40 mio.kr. medfinansiering til fire-sporing af Tranholm (50 pct) Aalborg

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

 

Claus Holstein komprimeret.jpg
Adm.direktør Claus Holstein
Kilde: Aalborg Havn A/S

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen