Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Om A/S havnes lånemuligheder og udfordringerne ved annonceringspligten, større tillid mellem havn og virksomheder og om at være forsyningshavn for et helt samfund.

1. Hvad er dit vigtigste opdrag som havnedirektør for Rønne Havn A/S?
Mit vigtigste opdrag som havnedirektør i Rønne Havn A/S er, at vi hele tiden skal sørge for at holde havnen funktionsdygtig. Vi er forsyningshavn for hele Bornholm. Der er mange mennesker, der er afhængige af, at havnen fungerer, og at vi dag for dag holder den i gang.

Som forsyningshavn kan vi så heller ikke i samme udstrækning som andre havne specialisere os. Vi har en forpligtigelse til at holde flere aktiviteter i gang, der understøtter det bornholmske samfund. Derfor vil der også være noget underskudsgivende forretning, vi er nødt til at holde kørende. Vi har derfor stor fokus på omkostningerne, så vi så vidt muligt kan holde dem nede og reducere dem.

På længere sigt er mit vigtigste opdrag at holde havnen konkurrencedygtig, så vi kan sikre os, at virksomhederne på havnen er konkurrencedygtige, så der skabes yderligere vækst og job.

2. Hvad er dit vigtigste opdrag som bestyrelsesmedlem af Danske Havne?
Det er at bringe mine kompetencer i spil, så vi sammen i bestyrelsen kan sikre os, at Danske Havne bliver udviklet til at være en brancheorganisation, der varetager havnenes interesser ikke bare i Danmark, men også internationalt.

3. Havneloven skal revideres i 2015. Hvor ser du gerne, at der ændres og justeres i og hvorfor?
Som jeg ser det, er der to ting. Som A/S havn har vi fokus på finansieringsmulighederne for A/S havne. Hvordan det i sin tid er opstået, er ikke helt klar, men det kunne tyde på, at der er sket nogle utilsigtede begrænsninger, som vi fra A/S havnene gerne ser ændret, så vi får de samme lånemuligheder som de kommunale havne.

Det er ikke bare en begrænsning, der påvirker os som A/S havne, men for nationaløkonomien er det også vigtigt, at de danske havne er velfungerende og up to date. Derfor synes jeg selvfølgelig, at det er rigtig godt, at havneloven fungerer på den måde, at den opmuntrer havneejerne til at investere og holde havnene up to date. I forlængelse af det, vil det også være naturligt, at der bliver lige finansieringsmuligheder for A/S havnene til at lave de investeringer, der er nødvendige.

Den anden ting, som jeg ser det, er, at vi skal lære langt mere af Europa. Hvordan man styrker samarbejdet mellem havnene og det lokale erhvervsliv. Det skal vi simpelthen udvikle noget mere. Et af midlerne til at styrke det samarbejde er for mig at se, at vi skal se på tillid. Mere tillid mellem havne og private virksomheder. Og en af de helt store barrierer for at indgå i private samarbejder, er annonceringspligten. Hvis man skal indgå i et samarbejde mellem havne og virksomheder, hvor forskellige kompetencer bringes i spil, så skal den private virksomhed også vide, hvem den samarbejder med. Er det den samme havn om fem år eller?

Jeg anerkender, at der kan være problemer i forhold til, at havnen kan have adgang til billigere kapital end det, som operatøren kunne have. Som jeg ser det, kan det løses ad to veje. Ved at ophæve annonceringspligten for fælles selskaber, hvor der er mere end 75 procent af privat kapital, og for det andet kunne man begrænse den billige finasiering for havnene til alene at dreje sig om infrastruktur – så er man ude over det problem, der måtte kunne opstå med ulige vilkår for finasiering af risikovillig kapital.

En justering af havneloven på de to parametre ville, som jeg ser det, være en fordel for erhvervshavnene, for erhvervslivets og for samfundet.

4. Rønne Havn A/S er i talende stund i gang med at få udarbejdet en analyse af vækstmulighederne for Rønne Havn A/S – er der nogle foreløbige resultater?
Indtil videre har vi et resultat. Et resultat, der viser, at Rønne Havn A/S for langt den største dels vedkommende agerer som forsyningshavn for det bornholmske samfund og dermed er en særdeles vigtig del af ”motorvejen” til Bornholm. Rønne Havn A/S har dermed i lighed med andre vitale infrastrukturer en markant rolle for udviklingen af lokalsamfundet. Med den udvikling det bornholmske samfund er inde i, betyder det så også, at vi som havn kan se frem til et fald i gods over kaj, fordi der fremover vil være mindre og mindre efterspørgsel lokalt, da både demografien og antallet af bornholmere forventeligt vil falde markant de kommende år. Derfor går Rønne Havn A/S også benhårdt efter at gøre vores havn attraktiv for andre typer forretning, der ikke alene baserer sig på aktiviteter relateret til det bornholmske samfund. Med denne strategi forsøger vi at få tiltrukket selskaber, der ikke alene er afhængige af udviklingen på Bornholm, men som i sig selv skaber aktiviteter. Dermed vil Rønne Havn A/S i stigende grad agere som forudsætningsskaber på Bornholm og dermed aktivt forbedre rammerne for at skabe arbejderpladser på Bornholm.

5. Hvad siger du til den nye Vækstplan for Bornholm?
Vækstplanen for Bornholm ser utrolig spændende ud med Rønne Havn A/S’ øjne. Vi ved, at krydstogtsindustrien er meget interessant i Østersøen og har potentiale til at blive et stort marked. Men samtidig er vi også en forsyningshavn og en havn, der ikke bare går ud og investerer blindt. Når hele det bornholmske samfund er afhængige af os medfører det også, at den risikoeksponering vi kan udsætte selskabet for er begrænset, hvorfor vi skal investere velovervejet i de aktiviteter, vi ser den største værdi i.

Thomas Bendtsen, Rønne.jpg

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen