Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Finanslovsforslaget 2014 bragte ikke de helt store overraskelser direkte på transportområdet. I et større perspektiv er det imidlertid positivt, at der er fokus på at skabe bedre betingelser for havnens kunder. Går det godt for havnens kunder, går det godt for havnen.

I finanslovsforslaget for 2015 er det svært at finde tegn på, at Det Blå Danmark og havnenes udvikling prioriteres. Hvordan kan det være?
Jeg mener, at vi er godt i gang med at sætte handling bag ordene om at understøtte udviklingen af Det Blå Danmark og infrastrukturen omkring vores havne. Vi har blandt andet lavet en havnepakke sidste år til omkring en halv milliard kroner, som skal styrke havnene som transportknudepunkter. Her har vi afsat penge til at skibsstødsikre flere broer, at lave en sporforbindelse til Esbjerg Havn, at forbedre mulighederne for vejtransport af vindmøller til og fra havnene, at udvide modulvogntogsnettet til og fra havnene og at opmåle vanddybden i gennemsejlingsløbet i den vestlige Limfjord. Ligesom vi inden længe skal udmønte 112 millioner kroner, der er afsat til at forbedre adgangen til havnene fra både land- og søsiden. Vi er ikke i mål med alt det, vi vil, men udviklingen af havnene står højt på vores prioriteringsliste, fordi vi fra socialdemokratisk side godt ved, at havnene er meget effektive til at skabe arbejdspladser og lokal udvikling.

De danske erhvervshavne er stærke i forhold til at sikre og generere arbejdspladser, til at sikre lokal vækst samtidig med, at havnene er det grønne og miljørigtige alternativ i transportkæden. Hvordan vurderer du som transportordfører, at havnene kan blive bedre til at profilere de styrker?
Som jeg ser det, er havnene allerede rigtig gode til at gøre opmærksom på deres rolle i at skabe lokale arbejdspladser, tiltrække nye virksomheder og skabe udvikling inden for en lang række brancher. Det er også en af grundene til, at vi allerede har investeret i danske havne, men det er klart, at havnene selvfølgelig hele tiden skal arbejde med at fremstille deres forskellige styrker, så de ikke spænder ben for hinanden.

Hvordan vurderer du, at I politikere kan bidrage til at forbedre danske erhvervshavnes konkurrencebetingelser?
Det er noget, vi hele tiden kigger på, men det er oplagt, at vi ser nærmere på havneloven, når den skal evalueres inden længe for at se, om vi her kan sikre bedre betingelser for vores havne i hele landet. Men det handler også om at tage sværdslagene i Europa, når der diskuteres havnepolitik, så vi sikrer, at der er ens konkurrencevilkår på tværs af landene.

Havnepakke 3 på 112 mio. kr. skal til at udmøntes politisk. Hvad vil du lægge vægt på ved udmøntningen – fx kommunal medfinansiering, regional spredning mv?
Jeg mener, at vi har nogle flaskehalse på de kommunale veje, som vi i hvert fald skal have kigget på, ligesom vi fortsat skal støtte forbedrede muligheder for vindmølletransport på statsvejnettet til flere havne, blandt andet Aalborg Havn A/S, som blev overset ved de seneste forhandlinger.

Hvilken havn besøgte du sidst, og hvad var anledningen?
Jeg er ofte på besøg rundt omkring i landet og har senest besøgt Aalborg Havn A/S, Hanstholm Havn og Hirtshals Havn. Jeg er overbevist om, at en god dialog er altafgørende for at sikre de rigtige politiske løsninger. Derfor vil jeg egentlig også tage fat i et besøg hos Hirtshals Havn tilbage i 2013. Her kom jeg for at høre nærmere om udviklingsmuligheder og planerne for fremtiden, hvor spørgsmålet om en ny godsterminal kom på bordet. Og med togfonden lykkedes det regeringen sammen med Enhedslisten og DF at finde 23 millioner kroner til en færdiggørelse af terminalen for at kunne flytte mere gods til jernbanen. Vi vil med andre ord gerne lytte til de lokale behov, og jeg tager altid gerne imod nye invitationer.

Rasmus Prehn.jpg
Kilde: Folketinget

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen