Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Casper bryder is i Kolding Fjord

Milde vintre og effektiv administration af ordningen gør det muligt at nedsætte isafgiften fra 1. januar 2016. Hvor isbrydning tidligere kostede 20 mio. kr. koster det nu 2,5 mio. kr.

I 2012 blev organisering af isbrydning i de danske farvande lagt om. Fire udsatte farvande fik særlig bevågenhed og blev beredskabsområder. Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland/Falster, Sydfynske øhav, Østlige Limfjorden og Vestlige Limfjorden. Allerede første år blev omkostningerne reduceret til 7 mio. kr. Senere er udbud af isbrydning i de fire beredskabsområder forbedret, administrationen skåret til og så hjælper milde vintre også.

I 2016 sættes isafgiften til 2 øre pr. ton fragtskibsgods, og der er nu indgået kontrakt om isbrydning i Østlige og Vestlige Limfjorden samt det Sydfynske øhav. For Smålandsfarvandet er et nyt udbud parat. Bekendtgørelse om isafgift ventes meget snart udsendt.

Ismeldetjenesten mangler havnefolk til at måle istykkelse til brug for ismeldinger. Har du lyst til at måle og indberette isdannelse og istykkelse kan orlogskaptajn Jens Hulgaard, Istjenesten, kontaktes på tlf.: 72850316 eller mail: vfk-m-msp313@mil.dk. Der betales et lille honorar for hjælpen.

For mere information. Kontakt Tom Elmer Christensen, Danske Havne, og læs flere nyheder fra Danske Havne her. 

Casper bryder is i Kolding Fjord.jpg
Casper bryder is i Kolding Fjord
Kilde: Kolding Havn

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen