Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Som et første skridt har bestyrelsen for erhvervshavnen i Kolding bedt en rådgivende ingeniørvirksomhed om at projektere de nye tilslutningsmuligheder på havnen samt arrangere en udbudsrunde.
Som et første skridt har bestyrelsen for erhvervshavnen i Kolding bedt en rådgivende ingeniørvirksomhed om at projektere de nye tilslutningsmuligheder på havnen samt arrangere en udbudsrunde.

Shore Power anlæg til skibe og kraner er et plus for miljøet på den bynære havn

Som et første skridt har bestyrelsen for erhvervshavnen i Kolding bedt en rådgivende ingeniørvirksomhed om at projektere de nye tilslutningsmuligheder på havnen samt arrangere en udbudsrunde.

Bestyrelsesformand for Kolding Havn, Birgitte Munk Grunnet siger om Shore Power projektet: ”Hele idéen er, at skibe i havn skal tilsluttes strøm og dermed slukke for forurenende dieselmotorer ombord – samtidig indtænker vi havnens nuværende og fremtidige kraner med el-drift, så gevinsten for miljøet bliver størst mulig. Jeg ser dette som et vigtigt skridt for Kolding Havn frem mod målet om at være CO2-neutral senest i 2030.”

Det er et betydeligt projekt på havnen med de nye tilslutningspunkter for skibe og kraner – der forventes en anlægsinvestering på cirka 15 mio. kr. alt inklusive.

Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen supplerer: ”Når vi er færdige med anlægget og skibene kan tilsluttes, vil vi forhindre udledning til nærmiljøet fra omkring 400.000 liter diesel årligt – strømmen på kajen købes fra danske vindmøller og er derfor CO2-fri. Til de ikke-elektriske kraner implementerer vi biobrændstof i stedet for traditionel diesel – den såkaldte HVO-diesel. Det er en overgangsordning, som sikrer betydelig mindre CO2-udledning, indtil vores krandrift er helt elektrificeret. Det vi vil hér, tror jeg ikke kan findes magen til i hele verden – så et ganske unikt miljøprojekt for Kolding Havn, tør jeg godt sige.”

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen