Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Bjørn B. Christiansen

Regeringen har i dag fremlagt et udspil for fair og lige konkurrence mellem offentlige og private virksomheder. Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige, medmindre særlige hensyn taler for dette.

 

Direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, siger i en kommentar, at udspillet har øje for den vigtige balance mellem vigtige samfundsmæssige hensyn og hensynet til ikke at forstyrre et velfungerende marked på områder, hvor markedet kan løfte opgaven. Udspillet peger fx på at sætte en begrænsning på bibliotekers udlån af værktøj og bageriudstyr, flishugning af haveaffald, rekrutteringsydelser o.l.

 

Når det handler om infrastruktur og havne, er det selvsagt en anden sag, fremhæver Bjørn B. Christiansen:

 

”Her er opgaven at sikre en velfungerende havneinfrastruktur, der er i stand til at respondere på ændringerne i kundernes krav til havnene inden for fx havvind.

 

Det gør vi bl.a. ved at sikre en bedre konkurrence på havnene, hvor både kunder, private operatører og rederier har en fælles interesse i at løfte udviklingen sammen med havnen. Havnene skal derfor have større manøvrerum. Ikke mindre Det skal naturligvis ske på velordnede vilkår.”

 

Fair og lige konkurrence er meget vigtig for os. Men det går begge veje og effektive klageinstanser er derfor en vigtig del af at sikre en velfungerende konkurrence og vækst, siger Bjørn B. Christiansen.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse og regeringens udspil om fair og lige konkurrence.

Ved spørgsmål, kontakt direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen på 2537 0364 eller på bbc@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her.

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen