Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Ole Birk - konference januar 2017

Ved den årlige konference om ’Fremtidens Transport’, torsdag den 19. januar, var DI Transport, Danske Regioner, KL, Ingeniørforeningen, ITS Danmark og TØF værter ved en diskussion om, hvordan fremtidens transport skal se ud i Danmark og behovet for masterplaner.

Samfundsøkonomisk fornuft

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) åbnede konferencen om fremtidens transport med at understrege, at regeringens ambitioner for fremtidens transport og infrastruktur skal defineres af analyser og bygges på samfundsøkonomisk fornuftige investeringer. Ministeren opfordrede ydermere branchen til at komme med flere input, når det kommer til teknologiudviklinger og afbureaukratisering. En opfordring, som Danske Havne ser frem til at være med til at løfte.

Samfundsøkonomiske analyser er ikke en business case

Michael Knørr Skov, afdelingschef i Plan & Trafik i COWI, understregede i sit oplæg, at en samfundsøkonomisk analyse ikke er en business case og ikke kan stå alene, men at infrastrukturen skal tænkes i helheder og ikke i dele. Et budskab, som syntes at stå alene, da debatten drejede hen på selvkørende biler, cykler og meget andet.

Hvad vil de visionære politikere?

MF’er Magnus Heunicke (S) og MF’er Henning Hyllested (EL) rundede konferencen af med en politisk debat om – ønsker til fremtidens transport. Begge politikere var enige om, at det er bedre for Danmark, hvis der bliver udarbejdet mere langsigtede planer for dansk infrastruktur. Indhold og fremgangsmåde for investeringer var de to politikere mindre enige om. Maguns Heunicke fremhævede behovet for at se nærmere på at inddrage danske pensionskassemidler for på den måde at sikre investeringer i dansk infrastruktur til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Danske Havne ser frem til det videre arbejde med at udvikle fremtidens transport. En udvikling, hvor Danske Havne, vil arbejde for en bedre kobling af vejgodstransport med sø- og banetransport. En kobling, der kan være med til at reducere trængsel, ulykker og slitage på vejnettet og skabe større fleksibilitet og effektivtiet – til gavn for vækst og beskæftigelsen i hele Danmark.

Konference - DI januar 2017

 

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen